Народни посланик Здравко Крсмановић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Здравко Крсмановић, Клуб посланика НДП поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Прије неких 7 мјесеци грађани Фоче су демонстративно изашли и пресјекли магистрални пут, јер су незадовољни магистралним и регионалним путевима на подручју општине, и тада се посебна пажња ставила на пут Фоча-Шћепан Поље гдје су биле велике несреће и Министарство је заједно са Дирекцијом за путеве, кренуло у извођење тих радова. Током ове грађевинске сезоне је дио радова урађен, на чему су вам захвални, али је тренутно стање такво да се не види асфалтни коловозни застор када ће бити урађен, и моје питање гласи министру:

Да ли планира до краја ове грађевинске сезоне, како нам је обећано, извршити асфалтирање коначне завршне радове на дијелу пута од Фоче до Шћепан Поља и на тај начин омогућити саобраћај са Црном Гором за овај важан магистрални правац?

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-2115/15

Датум: 12.11.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Здравко Крсмановић на Седмој сједнице Народне скупштине Републике Српске, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Прије неких 7 мјесеци грађани Фоче су демонстративно изашли и пресјекли пут, јер су незадовољни магистралним и регионалним путевима на подручју општине, и тада се посебна пажња ставила на пут Фоча-Шћепан Поље гдје су биле велике несреће и Министарство је заједно са Дирекцијом за путеве, кренуло у извођење тих радова. Током ове грађевинске сезоне је дио радова урађен, на чему су вам захвални, али је тренутно стање такво да се не види асфалтни коловозни застор када ће бити урађен, и моје питање гласи министру:

Да ли се планира до краја ове грађевинске сезоне, како нам је обећано, извршити асфалтирање коначне завршне радове на дијелу пута од Фоче до Шћепан Поља и на тај начин омогућити саобраћај са Црном Гором за овај важан магистрални правац?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Према информацији која је достављена од стране Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ ДОО Бања Лука, сва средства планирана за ванредно одржавање магистралних и регионалних путева су преусмјерена за реализацију побољшања одвијања саобраћаја на магистралном правцу М-18 дионица Брод на Дрини-Шћепан Поље, поддионици од Копилова. На наведеним дионицама урађени су сви радови на ископима, пропустима, потпорним зидовима, тампону, одбојној огради, постављању вертикалне саобраћајне сигнализације и банкинама, асфалтирање проширења у кривинама.

По завршетку ових радова биће омогућен саобраћај за аутобусе класе М3 (возила са више од 22 сједишта, чија је највећа дозвољена маса већа од 5 тона) и саобраћај возила чија укупна маса не прелази 16 тона (аутобуси класе М3 могу имати укупну масу до 16 тона), уз напомену  да је на великом клизишту које се налази на стационажи 7+700, у дужини од 20 m укупна ширина пута 3 m те да је исто обиљежено адекватном вертикалном саобраћајном сигнализацијом.

Активности планиране за ову грађевинску сезону су завршене, тако да неће доћи до пресвлачења-рехабилитације коловоза на наведеном путу.

С поштовањем,                 

 

                                                                                                                 М И Н И С Т А Р

                                                                                                                Неђо Трнинић

 

 

 

 

21.10.2015
Сазив: 
9