Народни посланик Златко Максимовић Влади Републике Српске; Министарству управе и локалне самоуправе и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Златко Максимовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Десетој сједници одржаној 3. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

-МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Влади Републике Српске и надлежним министарствима постављам посланичко питање у вези пословања Аграрног фонда Града Бијељина.

               Тражим конкретне информације о пословању Аграрног фонда Града Бијељина за период од 01.01.2012. године до 29.02.2016. године, као и План пословања за 2016. годину. Питања су детаљно назначена у табели која се налази у прилогу.

               НАПОМЕНА: Слиједи Прилог: табела 1-у прилогу овом питању.

НАСТАВАК ТЕКСТА ПИТАЊА:

               Под подстицајем пољопривредне производње подразумијевам сљедеће:

 • Подршка организованом откупу поврћа, воћа и пшенице;
 • Подршка сточарству;
 • Подршка воћарству;
 • Подршка пластеничкој производњи;
 • Афирмација домаће пољопривредне производње;
 • Подршка изградњи инфраструктуре;
 • Средства за ванредне и непредвиђене ситуације;
 • Помоћ удружењима;
 • Подршка едукацији, презентацији пројеката, посјета сајмовима и подршка увођењу сертификоване производње;
 • Регрес камата за прољећну сјетву;
 • Регрес камата за задруге које врше организовани откуп пољопривредних производа;
 • и све друго у вези исплате новца физичким и правним лицима.

ОДГОВОР:

Датум: 21.04.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет:  Допуна одговора на посланичко питање

Народни посланик Златко Максимовић, Клуб посланика СДС-СРС РС  поставио је на Десетој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 3. марта 2016. године, посланичко питање у вези пословања Аграрног фонда Града Бијељина.

Нашим актом број: 10.3-011-78/16 од 31.03.2016. године доставили смо Вам Одговор на посланичко питање који нам је доставио Аграрни фонд Града Бијељина, а односи се на Извјештај о раду за 2012., 2013. и 2014. годину, са Програмима рада за наредну годину. Приликом достављања наведених извјештаја Аграрни фонд је навео да ће Извјештај о раду за 2015. годину са Програм рада за 2016. годину, доставити након усвајања од стране Скупштине Града Бијељина.

Актом број: 102/2016 од 18.04.2016. године Аграрни фонд Града Бијељина доставио је Извјештај о раду за 2015. годину са Програмом рада за 2016. годину.

У прилогу дописа достављамо Вам Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2015. са Програмом рада за 2016. годину као и Закључак Скупштине Града Бијељина о усвајању истих.

С поштовањем,                                                                               

Прилог:                                                                                                           М И Н И С Т А Р

-као у тексту                                                                                                    Лејла Решић                                                                   

                                                                                                                                    

НАПОМЕНА: У Допису Министарства наведени прилог доступан у Служби НС РС.

 

03.03.2016

Име посланика:

Сазив: 
9