Народни посланик Игор Остојић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Петнаестој сједници одржаној 13. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               -Докле ће ПД ''Семберија'' из Бијељине служити за прање новца одређеним лицима и да ли ће неко коначно одговарати за све малверзације и уништавање овог предузећа?

               -Наведите ми имена лица која чине управљачку структуру овог предузећа?

               -Какви су планови везано за будућност овог предузећа?

ОДГОВОР:

Број: 12.03.011-502/16

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Игор Остојић (Клуб посланика СДС-СРС РС) на наставку 15. сједнице Народне скупштине Републике Српске одржаном 13. децембра 2016. године поставио је сљедеће посланичко питање:

-„Докле ће ПД „Семберија“ из Бијељине служити за прање новац одређеним лицима и да ли ће неко коначно одговарати за све малверзације и уништавање овог предузећа?“

-„Наведите ми имена лица која чине управљачку структуру овог предузећа?“

-„Какви су планови везано за будућност овог предузећа?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Садашње стање у ПД „Семберија“ је знатно боље него претходних година, у шта се сви заинтересованаи могу увјерити обиласком објеката и парцела на терену. ПД „Семберија“ а.д. Бијељина је примарно пољопривредно друштво које располаже са 2.526 ха пољопривредног земљишта (газдинство са највећим земљишним посједом у Републици Српској) и тренутно запошљава 158 радника. У току 2016. години смањен је број радника за 20 радника у односу на 2015. годину, јер је дошло до пензионисања 15 радника по редовном поступку као и 5 радника као технолошки вишак, због рационализације посла.

ПД „Семберија“ а.д. Бијељина је у јулу 2016. године упутила захтјев и комплетну документацију Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде да путем Владе Републике Српске обезбиједи средства за пензионисање још 20 радника, који имају један од основа за пензионисање кроз програм социјалног збрињавања радника, како би на тај начин помогли овом предузећу у циљу финансијске консолидације. 

ПД „Семберија“ а.д. Бијељина у својим објектима тренутно узгаја 332 музнe кравe и 202 стеонe јуницe. Са овим бројем грла попуњени су сви смјештајни капацитети за производњу млијека. Производња млијека у 2016. години је повећана за 50% у односу на 2015. годину када је износила 1.000.000 литара, до краја године оствариће се производња од 1.500.000 литара млијека, а план за 2017. годину је 2.280.000 литара.

У посљедње 2 године изграђен је систем за наводњавање на 622 ха (вриједан 4,35 милиона КМ), нови шталски објекат са измузиштем (капацитет 350 грла), извршена је набавка стеоних јуница, набављена нова механизација, изграђени пластеници, промијењена структура биљне производње (у 2016. години, са засијаних 300 ха,  повећана је сјеменска производња за 60% у односу на 2015. годину). У јесењој сјетви за производну 2016/2017 годину сјетва је обављена  на површини од 1.397 ха, од чега је 800 ха меркантилне пшенице, 107 ха сјеменске пшенице и јечма.

Укупна ликвидност предузећа је значајно побољшана, обавезе по основу кредита се редовно отплаћују, а Пореској управи ове године је плаћено око 733.000 КМ, што није било евидентно током задњих 5 година уназад, што је значајан фактор и показатељ узлазног и солвентног пословања.

ПД „Семберија“ а.д. Бијељина је у 2016. години закључила репрограм кредита на 710.000,00 КМ са „Новом банком“ а.д. Бања Лука, уз период отплате на 60 мјесеци и од чега је већ враћено 80.000,00 КМ.

У циљу санирања проблема с повратом свих кредита према „Бобар банци а.д. у ликвидацији“, као и посљедица поплава 2014. године, на Скупштини акционара 20.07.2015. године донијета је одлука о продаји некретнина РЈ „Сјеме“ и РЈ „Обријеж“ које имају утрживост а нису неопходне у процесу производње.

Дана 19.08.2016. године реализована је продаја непокретности РЈ „Обријеж“, сходно одлуци Управног одбора, након чега је 288.000,00 КМ компензирано за обавезе према купцу,  а преостали износ  износ од 477.000,00 КМ уплаћен у корист „Бобар банке а.д. у ликвидацији“. Овим је у току 2016. године, на име ванредно доспјелог кредита, „Бобар банци а.д. у ликвидацији“ враћено укупно 526.054,00 КМ из властитих средстава. Такође сви кредити према „Интеса Санпаоло банци“ су враћени  у износу од 256.000,00 КМ.

Анализирајући тренутне финансијске показатеље, индикатори су да ће ПД „Семберија“ а.д. Бијељина пословну 2016. годину завршити са позитивним резултатом. Овако успјешном пословању допринијела је обрада земљишта са новом механизацијом, у чију набавку је уложено близу пола милиона марака, рестриктивно пословање, промјена структуре производње, смањење броја радника као и родна година са изузетним високим приносима. У овом тренутку предузеће има потраживања од Агенције за аграрна плаћања по основу припадајућих подстицаја у укупном износу од 700.000,00 КМ.

 

- Управљачку структуру ПД „Семберија“ а.д. Бијељина чине:

 

Управни одбор у саставу:

               1. Каришик Небојша - предсједник,

               2. Петковић Мирослав – члан,

               3. Пајић Митра- члан,

               4. Тривковић Стеван – члан,

               5. Кецман Бранко – члан.

 

Руководство ПД „Семберија“ а.д. Ново село, Бијељина:

  •  Генерални директор – мр. пољопривредних наука Тривковић Стеван,
  •  Руководилац биљне производње – Микић Младен, дипл.инг.пољ.,
  •  Руководилац сточарске производње – Гајић Мијодраг, др. ветеринарске медицине,
  •  Руководилац финансијске производње – Радић Драгица, дипл.економиста,
  •  Руководилац комерцијалне службе – Недић Славица, дипл.економиста,
  •  Руководилац сточарске производње – Стевић Живка, дипл.правник.

 

Поред проблема првенствено узрокованих ванредним доспијећем кредита одобреног од стране Бобар банке а.д. у ликвидацији и штетама од поплава током 2014. године, стручне анализе су показале да предузеће има услове за даљи развој и значајније повећање прихода. Уз пуно искоришћење новог система за наводњавање (првенствено за сјеменску производњу, која је ове године повећана за 60 одсто), дугорочни план улагања у наредне 4 године је повећање броја музних грла, што представља пуни капацитет новоизграђеног  измузишта и објекта за смјештај музних грла, у које је уложено око 3,5 милиона марака. Повећању капацитета ће посебно допринијети набавка 66 високостеоних јуница сименталске расе „Монтбилиард“ из Француске. Набавка вриједна 280.000,00 КМ, је финансирана бескаматно од стране откупљивача млијека „Млијекопродукт“ Козарска Дубица и ова средства биће враћена кроз производњу млијека у периоду од три године, као и планирана набавка софтверског система управљања фармом за 250 музних грла, а опрема ће бити испоручена и уграђена у 2017. години. Са новим јуницама ће се садашња дневна производња млијека, која износи 4.800 литара, повећати на око 6.000 литара дневно, док ће се укупан број музних грла повећати до 400.

Из свега наведеног, јасно је да ПД „Семберија“, које је у већинском власништву Републике Српске и јавних фондова,  за ово Министарство и Владу има значај стратешког предузећа из области аграра, које има највећи укрупњени земљишни посјед у Републици и које има повољне предуслове за значајније повећање прихода.

Подсјећамо да је Влада Републике Српске постала већински власник кроз претварање пореског дуга ПД „Семберија“ у акције у власништву Републике Српске, уз истовремену финансијску подршку предузећу. У кратком временском периоду инвестирано је у модернизацију опреме и објеката (систем наводњавања, нови шталски објекти, измузиште, набавка јуница и пољопривредне механизација), уз истовремену промјену структуре ратарско – повртарске производње, с циљем повећања профитабилности (повећање производње млијека, удјела повртарске производње, това јунади).

Један број лица, која имају аспирације на земљишни посјед ПД „Семберија“, пласира у јавност неистините тврдње и полуинформације, с циљем стварања лоше пословне климе и безнађа, како би се што прије покренуо стечај, одузело пољопривредно земљиште, које би затим било додијељено на коришћење одређеним интересним групама, са коначним циљем пренамјене дијела пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште. Констатације о прању новца, малверзацијама и уништавању предузећа су потпуно неосноване, неутемељене, сензационалистичке и овакве тврдње представљају саставни дио удружених активности у циљу преузимања пољопривредног земљишта које има атрактивну локацију и велику тржишну вриједност.

Влада Републике Српске неће дозволити да се највећи укрупњени посјед у Републици цијепа и уситњава, већ ће подржати ревитализацију и реструктурирање ПД „Семберија“, уз могућност разматрања и прихватања валидних понуда за докапитализацију од стране инвеститора, и то искључиво под условом да се настави изворна дјелатност предузећа. Тренутно је исказан интерес за инвестиције, докапитализацију или куповину ПД „Семберија“ од стране словачке фирме „Polnovakia Agrar“ s.r.o. Братислава.

 

 

                                                                                                                          М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                                                                                                  проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

 

 

 

 

13.12.2016
Сазив: 
9