Народни посланик Игор Остојић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Питање Министарству рада и борачко-инвалидске заштите везано за пројекат подршке запошљавању у Републици Српској.

Тражим да ми доставите конкретне  одговоре и податке о досадашњој реализацији  ових пројеката, колико су они имали утицаја  на запошљавање, прије свега, младих људи у Републици Српској?

Изнијећу само неке од  података. Проценат 35% младих од 24 до 39 година у Републици Српској је запослен, у проценту незапосленост младих од 24 до 39 година је 65%. У периоду у задње четири године  из Републике Српске је отишло око 40% младих људи.

Коме реализујете ове пројекте, каква је њихова сврха и улога?

Да ли ишта можете урадити у овој држави, а да се кредитно не задужујете?

ОДГОВОР:

Број: 16-011-18/17

Бања Лука, 06.07.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

               Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС, на деветнаестој сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржаној дана 13. јуна 2017. године, поставио је слиједеће посланичко питање:

"Питање Министарству рада и борачко инвалидске заштите везано за пројекат подршке запошљавању у Републици Српској.

Тражим да ми доставите конкретне одговоре и податке о досадашњој реализацији ових пројеката, колико су они имали утицаја на запошљавање, прије свега, младих људи у Републици Српској?

Изнијећу само неке од података. Проценат 35% младих од 24 до 39 година у Републици Српској је запослен, у проценту незапосленост младих од 24 до 39 година је 65%. У периоду у задње четири године из Републике Српске је отишло око 40% младих људи.

Коме реализујете ове пројекте, каква је њихова сврха и улога?

Да ли ишта можете урадити у овој држави, а да се кредитно не задужујете?"

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 31/11 и 34/17), дајемо слиједећи

ОДГОВОР

Обзиром да се постављено посланичко питање односи на реализацију пројеката подршке запошљавању у Републици Српској које је реализовала Јавна установа Завод за запошљавање Републике Српске, актом број 16-011-18-1/17 од 23.06.2017. године од ове установе је затражено достављање одговора.

Актом број: 01.2/801-3308-1/17 од 04.07.2017. године ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске је доставио одговор на сва постављена питања, а који достављамо у прилогу овог акта и истичемо да је Министарство рада и борачко инвалидске заштите у потпуности сагласно са одговором Завода.

Овим путем истичемо да су сви реализовани пројекти подршке запошљавању, изузев Пројекта подршке мрежама социјалне заштите и запошљавању – ССНЕСП,  финансирани искључиво средствима Буџета Републике Српске и ЈУ Завода за запошљавње Републике Српске.

 

ПРИЛОГ: Акт ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

                    бр. 01.2/801-3308-1/17 од 04.07.2017. године

 

             М И Н И С Т А Р

        Миленко Савановић

НАПОМЕНА: Наведени акт у Прилогу Дописа Министарства доступан у Служби НС РС у pdf формату.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2017
Сазив: 
9