Народни посланик Игор Остојић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА

Моје питање се односи на лажно и погрешно приказивање положаја и успјеха ИРБ фондова. Да ли је циљ финансијског извјештавања да пружи поуздане информације заинтересованим корисницима или да пружи погрешне информације? Да ли је циљ  да се приказује објективно стање и успјех ИРБ фондова или да се приказује боље него што јесте? Ко кога ту вара?

Ова држава се неће извући из овог финансијског колапса ако искривимо финансијску слику о пословању и ревизор је управо због ових неправилности дао мишљење са резервом. Овдје нису у питању мале цифре  у питању су милиони. Знамо да се већина значајних финансијских и пословних одлука доноси на бази правих и тачних финансијских  информација. Какве ми то одлуке, господине министре, можемо донијети са лажним финансиским информацијама које нам достављате?

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-422-1/17

Датум: 22.06.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик   Игор Остојић је на Шеснаестој  сједници Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:

„Моје питање се односи на лажно и погрешно приказивање положаја и успјеха ИРБ фондова. Да ли је циљ финансијског извјештавања да пружи поуздане информације заинтересованим корисницима или да пружи погрешне информације? Да ли је циљ да се приказује објективно стање и успјех ИРБ фондова или да се приказује боље него што јесте? Ко кога ту вара?

Ова држава се неће извући из овог финансијског колапса ако искривимо финансијску слику о пословању и ревизор је управо због ових неправилности дао мишљење са резервом. Овдје нису у питању мале цифре у питању су милиони. Знамо да се већина значајних финансијских и пословних одлука доноси на бази правих и тачних финансијских информација. Какве ми то одлуке, господине министре, можемо донијети са лажним финансијским информацијама које нам достављате?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске подноси на разматрање Влади Републике Српске годишњи Извјештај о пословању банке и фондова којим управља, а који се након тога доставља Народној скупштини РС на усвајање. Извјештај увијек садржи и мишљење независног вањског ревизора, тако да посланици могу да добију комплетан и поуздан приказ пословања ИРБРС. Банка финансијске извјештаје припрема у складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, међународно прихваћеним стандардима и осталим релевантним законским прописима.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                               МИНИСТАР

                                                                                                                                                         др Зоран Тегелтија

 

 

 

 

07.02.2017
Сазив: 
9