Народни посланик Игор Радојичић Влади Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Радојичић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је између двије сједнице 29. јуна 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У одговору на претходно посланичко питање, и Влада је констатовала да постоји неријешен проблем финансирања ЈУ Центра за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора Бања Лука  и да већ мјесецима одређени број радника не добија лична примања, јер један од извора финансирања није ријешен.

Постављам питање:

Шта Влада Републике Српске намјерава да учини како би се ријешио проблем финансирања Центра и омогућио нормалан рад у наредној школској години?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-195/15

Датум: 29.07.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Игор Радојичић између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 29. јуна 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„У одговору на претходно посланичко питање, и Влада је констатовала да постоји неријешен проблем финансирања ЈУ Центра за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора Бања Лука и да већ одређени број радника не добија лична примања, јер један од извора финансирања није ријешен.

Постављам питање, шта Влада Републике Српске намјерава да учини како би се ријешио проблем финансирања Центра и омогућио нормалан рад у наредној школској години?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Влада Републике Српске, односно Министарство просвјете и културе и Министарство здравља и социјалне заштите, предузимају све неопходне мјере за проналазак најефикаснијег рјешења финансирања одређеног броја радника ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора Бања Лука (у даљем тексту: Центар).

У том смислу, у претходном периоду организовано је више  састанака представника горе наведених министарстава са управом Центра, и представницима школског одбора ове институције, на којим је разматрана предметна проблематика и начин рјешавања исте.

Наиме, усвојеним Законом о измјенама и допунама закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/09 и 44/15)  прописано је да правно лице, односно привредно друштво, поред основне дјелатности може да обавља здравствену дјелатност, ако Министарство здравља и социјалне заштите утврди да установа испуњава услове за обављање поједине здравствене дјелатности. Чланом 44. истог закона дефинисано је да правно, привредно и физичко лице може основати приватну, здравствену установу, која може да буде: амбуланта за лијечење, здравствену његу и рехабилитацију, специјалистичка амбуланта породичне медицине, специјалистичка амбуланта, стоматолошка амбуланта, апотека, специјалистички центар, болница, специјална болница, дом за здравствену његу, лабораторија и банка матичних ћелија. Министарство здравља и социјалне заштите на основу наведеног закона припрема нови Правилник о условима за почетак рада здравствене установе којим ће се прописати услови за почетак рада амбуланте за лијечење, здравствену његу и рехабилитацију.

Сходно томе и уз активну улогу представника Министарства просвјете и културе и Министарства здравља и социјалне заштите, сматрамо да ће се стећи сви правно-формални услови за обезбјеђење финансијских средстава, како би се наставила исплата по основу расхода за лична примања одређеног броја радника Центра, чиме би дугорочно било ријешено њихово финансирање.

        

         М И Н И С Т А Р

                                                                                                                 Др Дане Малешевић

 

 

 

29.06.2015
Сазив: 
9