Народни посланик Маринко Божовић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите; Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Петој сједници одржаној 16. јула 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

-МИНИСТАРСТВУ УНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

У ком статусу се налази предузеће ЗДИ ''Петролинвест'' Источно Сарајево?

Да ли је радницима који су били запослени у овом предузећу увезан радни стаж, односно јесу ли ушли у социјални програм Владе РС?
ОДГОВОР:

Број: 16-011-17/15

Бања Лука, 23.07.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС, на петој сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржаној дана 16. јула 2015. године, поставио је следеће посланичко питање:

"У ком статусу се налази предузеће ЗДИ "Петролинвест" Источно Сарајево? Да ли је радницима који су били запослени у овом предузећу увезан радни стаж, односно јесу ли ушли у социјални програм Владе РС"

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 31/11), дајемо слиједећи

ОДГОВОР

Према сазнањима овог министарства, у наведеном предузећу је поступак стечаја покренут 25.03.2014.године. Након отварања стечајног поступка утврђено је да ово предузеће име обавезе које се односе на  пензијско и инвалидско осигурање за петнаест радника у износу од 36.961,51 КМ.

У регистру овог министарства захтјев за социјално збрињавање радника овог предузећа је евидентиран на дванаестом мјесту у текућој години.  Сходно Основама програма социјалног збрињавања радника који ће процесом приватизације, стечаја и ликвидације предузећа  остати без запослења, објављеном у "Службеном гласнику Републике Српске" број 68 од 20.08.2003.године, радницима ће бити уплаћене односно измирене наведене обавезе када овај предмет по хронологији подношења доће на ријешавање.

             М И Н И С Т А Р

        Миленко Савановић

 

16.07.2015
Сазив: 
9