Народни посланик Маринко Божовић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

               Колико у АД ''Боксит'' Милићи има издатих дозвола и рјешења за посједовање и ношење оружја (дуге и кратке цијеви) за потребе обезбјеђења Компаније?

               Колико оружја је пронађено у Компанији приликом полицијских претреса у 2015. години?

ОДГОВОР:

Број: С/М-053-59/16

Дана: 16.03.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање.-

               Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Десетој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 02. и 03. марта 2016. године, посланичко питање:

               ''Колико у А.Д. „Боксит“ Милићи има издатих дозвола и рјешења за посједовање и ношење оружја (дуге и кратке цијеви) за потребе обезбјеђења Компаније?

              Колико оружја је пронађено у Компанији приликом полицијских претреса у 2015. години?''

               У складу са чланом 82. Пословника владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 31/11), дајемо следећи

О  Д  Г  О  В  О  Р

Чланом 8. став 1. Закона о оружју и муницији (''Службени гласник Републике Српске'', бр: 70/07, 24/09, 118/09 и 40/11) је прописано да се ватрено и ваздушно оружје може набављати на основу одобрења надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова на чијем подручју је пребивалиште физичког лица, односно сједиште правног лица које је поднијело захтјев за издавање одобрења.

Чланом 12. став 2. је прописано да за оружје набављено на основу одобрења, грађанима се издаје оружни лист, а правним лицима одобрење за држање оружја.

Чланом 26. став 2. тачка а) Закона је прописано да се јавним и другим предузећима, установама и другим правним лицима  која непосредно обављају послове физичког обезбјеђења и заштите објеката, ради обављања њихове дјелатности, одобрење за набављање и држање оружја може издати за оружје за личну безбједност и полуаутоматско оружје кратке цијеви.     

Увидом у Регистар издатих одобрења за држање оружја јавним и другим предузећима, установама и другим правним лицима који Полицијска станица Милићи води, утврђено је да Компанија А.Д. ''Боксит'' Милићи  на  основу 13 (тринаест) одобрења за држање оружја тренутно има регистрованих 13 (тринаест) пиштоља. Један пиштољ је привремено одузет као предмет извршења кривичног дјела.

Дана 01.12.2015. године Комисија Центра јавне безбједности Бијељина о спровођењу надзора над обављањем послова обезбјеђења властитих служби  у јавним предузећима, привредним друштвима и другим правним лицима који имају властиту службу обезбјеђења, извршила је контролу властите службе обезбјеђења Компаније  А.Д. ''Боксит'' Милићи  и утврдила да Компанија располаже са 12 (дванаест) пиштоља а један пиштољ је привремено одузет до окончања кривичног поступка, као и да сви фабрички бројеви оружја одговарају фабричким бројевима евидентираним у службеним евиденцијама Полицијске станице Милићи.

Приликом контроле наведене комисије утврђено је да је Компанија располагала и једним ловачким карабином регистрованим у Полицијској станици Милићи који је, правоснажним рјешењем Центра јавне безбједности Бијељина, одузет.

С поштовањем,

 

                                                                                                                                           М И Н И С Т А Р                                                             

                  мр Драган Лукач              

 

02.03.2016

Име посланика:

Сазив: 
9