Народни посланик Маринко Драгишић Министарству енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Драгишић, Клуб посланика Уједињена Српска, поставио је на Десетој сједници одржаној 16. јуна 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ   

МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

               У складу са чланом 35. став 1. Закона о енерегетици (Службени гласник РС бр. 049/09), да ли је током процеса издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у малој хидроелектрани „Главица“ (Службени гласник РС бр. 049/20) посебно својим актом бр. 01-405-14/19 од 15. 4. 2020. године, Регулаторна комисија за енергетику прекршила:

  • Уредбу са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима утврђеним посебним материјалним прописима (Службени гласник РС бр. 035/20);
  • Правилник о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник РС бр. 070/10 и 07/19)?

Уколико је то случај, које кораке ће Министарство предузети да се поступак издавања дозвола за обављање дјелатности врати у законом прописане оквире?

ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-177-2/20

Датум: 08.07.2020. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

               Народни посланик Маринко Драгишић (Клуб посланика Уједињена Српска) на Десетој редовној сједници, одржаној 16., 17. и 18. јуна 2020. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

У складу са чланом З5. став 1. Закона о енергетици (Службени гласник РС бр. 049/09), да ли је током процеса издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у малој хидроелектрани „Главица" (Службени гласник РС бр. 049/20) посебно својим актом бр. 01-405-14/19 од 15.4.2020. године, Регулаторна комисија за енергетику прекршила:

- Уредбу са законоском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима утврђеним посебним материјалним прописима (Службени гласник РС бр. 035/20);

- Правилник о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник РС бр. 070/10 и 07/19)?

Уколико је то случај, које кораке ће Министарство предузети да се поступак издавања дозволе за обављање дјелтаности врати у законом прописане оквире?“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Законом о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09) дефинисано је да је Регулаторна комисија самостална и непрофитна организација, која је функционално независна од републичких органа, енергетских субјеката и корисника њихових производа и услуга, као и од свих других правних и физичких лица, а о свом раду подноси извјештај Народној скупштини Републике Српске. Имајући у виду наведено, Министарство енергетике и рударства нема законске могућности за предузимање било каквих активности по питању наведеног.

 

С обзиром на то да је наведено посланичко питање прослијеђено на надлежно поступање Регулаторној комисији за енергетику, Регулаторна комисија је доставила одговор који у прилогу просљеђујемо.

 

 

                                                                                                                     

         МИНИСТАР

 

                                                                                                                                                           Петар Ђокић

 

Прилог:

  • Као у тексту

 

 

НАПОМЕНА: Допис Регулаторне комисије за енергетику доступан у Служби НС РС.

 

16.06.2020

Име посланика:

Сазив: 
10