Народни посланик Маринко Драгишић Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Драгишић, Клуб посланика Уједињена Српска, поставио је на Шеснаестој сједници, одржаној 28. априла 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Да ли се подносе захтјеви за држављанство Републике Српске и БиХ од стране избјеглих лица из Републике Хрватске на основу члана 38., односно члана 39. Закона о држављанству Републике Српске  и како Министарство поступа у тим  предметима, односно који је став Министарства у погледу та два члана, примјене  та два члана?

ОДГОВОР:

Број: 10.1-011-162/21

Датум: 12.05.2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Маринко Драгишић, Клуб посланика Уједињене Српске, поставио је на 16. редовној сјединици Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 28.04.2021. године, Министарству управе и локалне самоуправе, сљедеће посланичко питање:

„Да ли се подносе захтјеви за држављанство Републике Српске и Босне и Херцеговине од стране избјеглих лица из Републике Хрватске на основу члана 38. односно члана 39. Закона о држављанству Републике Српске и како Министарство поступа у тим предметима, односно који је став Министарства у погледу та два члана, примјене та два члана?“

О Д Г О В О Р

               Избјеглa  лица из Републике Хрватске подносе Министарству управе и локалне самоуправе, преко јединица локалне самоуправе у којима имају пребивалиште или боравиште, захтјеве за стицање држављанства на основу члана 38. односно члана 39. Закона о држављанству Републике Српске.

 Одредбом члана 38. Закона о држављанству Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/14) и одредбом члана 42. став 3. Закона о држављанству Босне и Херцеговине - Службени пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 22/16) прописано је да сва лица која су била држављани бивше СФРЈ и која су се у периоду од 6. априла 1992. године до 1. јануара 1998. године стално настанила на територији Републике Српске и која на тој територији имају непрекидно пребивалиште или боравиште у трајању од двије године послије тог датума, могу стећи држављанство Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Даље, одредбом члана 39. Закона о држављанству Републике Српске и одредбом члана 42. став 4. Закона о држављанству Босне и Херцеговине прописано је, да сва лица која су била држављани бивше СФРЈ и која су се у периоду од 1. јануара 1998. године до 31. децембра 2000. године стално настанила на територији Републике Српске и која на тој територији имају непрекидно пребивалиште или боравиште у трајању од три године могу стећи држављанство Републике Српске.

Држављани бивше СФРЈ, па и држављани Републике Хрватске који имају пребивалиште или боравиште на територији Републике Српске у периоду и трајању утврђеном чл. 38. и 39. Закона о држављанству Републике Српске, односно чланом 42. ст. 3. и 4. Закона о држављанству Босне и Херцеговине, могу стећи држављанство Републике Српске и држављанство Босне и Херцеговине.

Имајући у виду да су послови пребивалишта и боравишта грађана према члану 20. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", број 115/18) у надлежности Министарства унутрашњих послова Републике Српске, доказ о тој чињеници  издају надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова.

Узимајући  у обзир наведено уз захтјев за стицање држављанства по чл. 38. и 39. Закона о држављанству Републике Српске потребно је доставити доказ о пребивалишту или боравишту на подручју Републике Српске од надлежне службе МУП-а.

Напомињемо да Министарство управе и локалне самоуправе пружа стручну помоћ    грађанима у поступку рјешавања захтјева за стицање дрављанства, по потреби службеним путем прибавља одређене доказе, а у циљу да испитамо, не само испуњеност услова за стицање држављанства по основу чл. 38. и 39. Закона, већ и по осталим законом прописаним основима.

Статистика коју води ово Министарство показује да је од 2000. године, од када су послови држављанства у надлежности овог министарства, до 31.12.2020. године држављанство Републике Српске по свим основима стекло је 3288 држављана Републике Хрватске, међу којима је 916 лица држављанство стекло по основу члана 38. и 39.  Закона о држављанству Републике Српске.

Евидентно је да одређени број грађана избјеглих из Републике Хрватске нема пријављено пребивалиште или боравиште на територији Републике Српске или су пријаву извршили послије 31.12.2000. године и ради тога не могу добити потребан доказ од надлежне службе МУП-а,  као услов за стицање држављанства прописан чл. 38. и 39. Закона о држављанству. Осим тога утврдили смо да ова категорија грађана нема регулисан статус избјеглице или одобрен боравак код службе за послове са странцима тако да немају могућности остварити право на држављанство ни по другим основима.

Министарство управе и локалне самоуправе ће и даље наставити досадашњу праксу и пружати сву неопходну помоћ наведеној категорији лица у поступку рјешавања захтјева за стицање држављанства избјеглих лица из Републике Хрватске.

 

               С поштовањем,                  

 

                                                                                                                                                    М и н и с т а р

                                                                                                                                                       Сенка Јујић

Достављено:

  • Наслову,
  • а/а.

 

28.04.2021

Име посланика:

Сазив: 
10