Народни посланик Милан Петковић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Петковић, Клуб посланика Уједињена Српска, поставио је на Двадесет другој сједници, одржаној 31. маја 2022. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

           Шта је Влада припремила и какав сет мјера и да ли је припремила, везано за  пољопривреднике и за ову сјетву која је била у току и која је протекла, односно колика су била издвајања? Знамо да су биле енормно високе цијене вјештачког ђубрива. Најављиван је долазак вјештачког ђубрива из Турске, у којој количини је дошло, по којим цијенама, те да ли ће Влада и на који начин субвенционирати?

Такође, исто о тим мјерама да нам кажете, с обзиром на сушу која је била овдје и која је била еминентна, сама сјетва је каснила, да ли ће Влада и припремити било какве подстицаје и помоћ пољопривредницима?

Било би битно, и ја бих вас молио, да нам доставите у писменој форми одговор са таксативно побројаним свим мјерама. Ово из једнога простога разлога зато што се често  грађани, моје комшији пољопривредници, обраћају и кажу шта је то Влада урадила. Ја често и немам тачан одговор и не могу им рећи шта и колико је, тако да би значајно било и нама посланицима да знамо тачно колико је Влада издвојила, колико издваја и колико планира да издвоји. Такође, волио бих да у вашем извјештају наведете тачно цијену ђубрива које је стигло из Турске, да знамо тачне цијене и колико је то јефтиније или колико је то, колико је то јефтиније у односу на тржишне цијене ђубрива.

ОДГОВОР:

Број: 12.03.1-011-147/22

Датум: 09.06.2022. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Милан Петковић (Клуб посланика Уједињена Српска) је, на Двадесет другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној  31. маја 2022. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„Шта је Влада припремила и какав сет мјера и да ли је припремила, везано за пољопривреднике и за ову сјетву која је била у току која је протекла, односно колика су била издвајања. Знамо да су биле енормно високе цијене вјештачког ђубрива. Најављен је долазак вјештачког ђубрива из Турске, у којој количини је дошло, по којим цијенама, те да ли ће Влада и на који начин субвенционирати?

Такође, исто о тим мјерама да нам кажете, с обзиром на сушу која је била овдје и која је била еминентна, сама сјетва је каснила, да ли ће Влада и припремити било какве подстицаје и помоћ пољопривредницима?

Било би битно, и ја бих вас молио, да нам доставите у писменој форми одговор са таксативно побројаним свим мјерама. Ово из једног простог разлога зато што се често грађани, моје комшије пољопривредници, обраћају и кажу шта је то Влада урадила. Ја често и немам тачан одговор и не могу им рећи шта и колико је, тако да би значајно било и нама посланицима да знамо тачно колико је Влада издвојила, колико издваја и колико планира да издвоји. Такође, волио бих да у вашем извјештају наведете тачно цијену ђубрива које је стигло из Турске, да знамо тачне цијене и колико је то јефтиније или колико је то, колико је то јефтиније у односу на тржишне цијене ђубрива“

             

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 123/18), а у вези са чл. 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 66/20), дајемо сљедећи

 

ОДГОВОР

 

Влада Републике Српске је, на приједлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, донијела План коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села за 2022. годину, којим је утврђен годишњи план коришћења подстицаја у пољопривреди у износу од 75.000.000 КМ, на сљедећи начин:

 1. ДИРЕКТНА ПОДРШКА СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ: 37.560.000,00 КМ
 • Премија за приплодну стоку: 4.110.000,00 КМ,
 • Премија за млијеко: 27.000.000,00 КМ,
 • Премија за производњу меса: 5.400.000,00 КМ,
 • Подршка пчеларској производњи: 900.000,00 КМ,
 • Подршка развоју коњарства: 150.000,00 КМ.
 1. ДИРЕКТНА ПОДРШКА БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ: 16.740.000,00 КМ
 • Премија за произведено и продато воће и поврће, ароматично и љековито биље: 4.250.000,00 КМ,
 • Регрес по ха сјетвене површине, стрна жита: 4.000.000,00 КМ,
 • Регрес по ха сјетвене површине, соја, сунцокрет и уљана репица: 700.000,00 КМ,
 • Регрес по ха-дизел гориво: 5.500.000,00 КМ,
 • Премија за сјеменски материјал: 900.000,00 КМ,
 • Премија за садни материјал: 300.000,00 КМ,
 • Премија за индустријско биље: 590.000,00 КМ,
 • Органска производња: 500.000,00 КМ.
 1. ПОДРШКА ДУГОРОЧНОМ РАЗВОЈУ: 14.000.000,00 КМ
 • Пољопривредна механизација: 3.000.000,00 КМ,
 • Инвестиције и набавка опреме у сточарској производњи: 1.250.000,00 КМ,
 • Инвестиције у биљној производњи: 1.250.000,00 КМ,
 • Инвестиције у складиштење и прераду пољопривредних производа: 1.550.000,00 КМ,
 • Инвестиције у изградњу и опремање рибњака: 100.00,00 КМ,
 • Подршка самозапошљавању дипломираних инжињера пољопривреде: 250.000,00 КМ,
 • Подршка посл. активностима удружења жена и самозапошљавање жена: 150.000,00 КМ,
 • Пословне активности-пољопривредне задруге и кластери: 500.000,00 КМ,
 • Подршка откупу пољопривредних производа: 300.000,00 КМ,
 • Подршка информисању корисника и промоцију сектора пољопривреде: 250.000,00 КМ,
 • Подршка преносу знања и вјештина у пољопривредној производњи: 150.000,00 КМ,
 • Подршка увођењу технолошких иновација: 150.000,00 КМ,
 • Модернизација система противградне одбране: 4.000.000,00 КМ,
 • Развој брдско планинског подручја: 50.000,00 КМ,
 • Подршка развојним центрима: 300.000,00 КМ,
 • Заједнички пројекти Владе и општине Сребреница: 100.000,00 КМ,
 • Подршка стандардизацији и брендирању: 80.000,00 КМ,
 • Подршка пројектима руралног развоја: 70.000,00 КМ,
 • Подршка капиталним инвестицијама у ловству: 400.000,00 КМ,
 • Подршка очувању аутохтоних раса: 100.000,00 КМ.
 1. СИСТЕМСКЕ МЈЕРЕ: 6.700.000,00 КМ
 • Мјере за заштиту здравља животиња: 1.570.000,00 КМ,
 • Мјере за заштиту здравља биљака и атестирање прскалица: 500.000,00 КМ,
 • Мјере подршке мониторингу пестицида: 50.000,00 КМ,
 • Подршка производњи сјемена за вјештачко осјемењавање у говедарству: 250.000,00 КМ,
 • Подршка узгојно-селекцијском раду: 50.000,00 КМ,
 • Контрола квалитета млијека: 900.000,00 КМ,
 • Опремање лабораторија: 100.000,00 КМ,
 • Подршка суфинананс. прем. осигурања примарне пољ. производње: 400.000,00 КМ,
 • Педолошка анализи контроле плодности земљишта: 100.000,00 КМ,
 • Подршка контроли квалитета сточне хране: 100.000,00 КМ,
 • Подршка за вођење и одржавање Регистра пољопривредних газдинстава и ЕТФАРМ система контроле: 1.200.000,00 КМ,
 • Подршка за израду стратешких и програмских докумената: 300.000,00 КМ,
 • Подршка Пољопривредном задружном савезу РС: 70.000,00 КМ,
 • Подршка за унапређење, заштиту и развој рибљег фонда и рад рибочуварске службе и СРС РС: 100.000,00 КМ,
 • Подршка за вођење рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима-ФАДН: 30.000,00 КМ,
 • Средства за ванредне потребе и помоћи: 550.000,00 КМ,
 • Средства за жалбе и судске пресуде: 430.000,00 КМ.

У циљу спречавања поремећаја на тржишту, затим обезбјеђења довољних количина домаћих пољопривредних производа и осигурања прехрамбене сигурности становништва, те јачања конкурентности пољопривредних произвођача у Републици Српској,  Влада Републике Српске је обезбиједила додатна новчана средства из Компензационог фонда за подстицање домаћих пољопривредних произвођача, која закључно са 10. јуном износе 31.430.000,00 КМ. Ова средства су распоређена на сљедећи начин:

 • Производња меркантилне пшенице у 2021/2022 години: 1.500.000,00 КМ,
 • Регрес сјемена кукуруза: 2.200.000,00 КМ,
 • Подршка производње и откупа поврћа: 1.800.000,00 КМ,
 • Подршка воћарској производњи: 1.000.000,00 КМ,
 • Суфинансирање набавке квалитетно приплодних јуница: 1.000.000,00 КМ,
 • Средства за обезбјеђење откупа и прераду свињског меса: 2.500.000,00 КМ,
 • Средства за капиталне инвестиције (подршка дугорочном развоју): 14.000.000,00 КМ,
 • Премија за млијеко (заостале 3 премије): 7.430.000,00 КМ.

Укупна средства усмјерена ка пољопривредним произвођачима Републике Српске (аграрни буџет и додатна средства из Компензационог фонда) износе 106.430.000,00 КМ.

При том напомињемо да су средства подстицаја исплаћена у рекордном року, да министарство нема никаквих заосталих плаћања према пољопривредницима, те да су средства Компензационог фонда исплаћена прије рока сјетве тако да су произвођачи пшенице добили 300/КМ по хектару редовних подстицаја и 100КМ по хектару средстава Компензационог фонда што чини укупно 400КМ  по хектару и представља највећу подршку за сјетву стрних жита у региону.Такође произвођачи воћа и поврћа су добили премију за произведено и продато воће и поврће на бази пријављених количина у предходној години, а средства су исплаћена прије рокова сјетве односно садње. Осим предходно наведеног за подршку сјетви обезбјеђен је: регрес за дизел гориво за прољетне и јесење радове у 2022. години у количини од 100 литара односно 50КМ по хектару обрадиве површине у укупном износу од 5,5 милиона КМ; регресирање свих сјемена домаћих произвођача, а у циљу омасовљења сјетве кроз већу доступност јефтинијег сјемена домаћих произвођача; суфинансирање сјемена хибридног кукуруза у износу од 20% од малопродајне цијене по сјетвеној јединици. Такође, произвођачима млијека ове године ће бити исплаћено 15 умјесто 12 премија. Кад су у питању капиталне инвестиције, према захтјевима корисника који су пристигли у Агенцију за аграрна плаћања ове године ће бити инвестирана укупна средства у износу од 92,6 милиона КМ у чему министарство учествује са 30% односно 40% за кориснике изнад 600 м.х.в. те укупна потраживања за подстицајним средствима износе 24,6 милиона КМ.

            Поред наведених директних новчаних улагања, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске је, заједно са партнерским секторским институцијама у БиХ, учествовало у активностима обезбјеђења минералних ђубрива из Турске. Захваљујући томе, у Републику Српску је, из Турске, увезено 3.000 тона 26% КАН-а, чија малопродајна цијена је износила 1720 КМ/тони. Цијена овог ђубрива је била нижа, у моменту набавке за 230 КМ/тони, у односу на тржишну цијену у Републици Српској која је износила 1950 КМ/тони.

 

 

                                                                                                                                      М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                                                 др Борис Пашалић

 

 

 

31.05.2022

Име посланика:

Сазив: 
10