Народни посланик Милан Шврака Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 14. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Дана 27.10.2011. одржана је сједница Владе на којој је на дневном реду тачка 4. било разматрање Информације о току стечајног поступка над имовином стечајног дужника ''Ратарство'' а.д. Нова Топола са приједлогом закључака.

               Иста је скинута са дневног реда и од тада почињу проблеми везано за стечај у овој фирми.

               Закључак је наводно требао бити да се повјериоци намире 100%, да се имовина уступи Пољопривредном институту за земљиште Пољопривредног института у Трапистима , које би се уступило Граду Бања Лука.

               Да ли се по овој тачки касније разматрало и који је закључак донесен?

ОДГОВОР:

Број: 12.03.5-011-326/17

Датум: 28.06.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Милан Шврака (Клуб посланика ПДП) на деветнаестој сједнице Народне скупштине Републике Српске дана 14. јуна 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„1. Да ли је тачка 4. дневног реда сједнице Владе Републике Српске одржане дана  27.10.2011. године „Информације о току стечајножг поступка над имовином стечајног дужника „Ратарство“ а.д. Нова Топола“, касније разматрана и који закључак је донесен ?“.      

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

На сједници Владе Републике Српске одржаној 2011. године, била је кандидована тачка Информација о току стечајног поступка над имовином стечајног дужника „Ратарство а.д. Нова Топола“, али иста није разматрана због чега ни закључак који је требао да проистекне из исте није донесен. Поред наведног, наводимо да предложени текст ове Информација као и приједлог закључка није садржавао податке о намирењу повјерилаца овог стечајног дужника уступањем његове имовине другом субјекту, као и да Влада Републике Српске наведну тачку није поновно разматрала.  

  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                      М И Н И С Т А Р

                                                                                                                            проф. др Стево Мирјанић

                                                                                                                                 

 

 

 

14.06.2017
Сазив: 
9