Народни посланик Мирко Совиљ Министарству рада и борачко - инвалидске заштите и Министарству финасија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ 1:

Народни посланик Мирко Совиљ, Клуб посланика ДНС, поставио је на Десетој сједници одржаној 16. јуна 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ   

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Да ли је, у складу са Законом о платама у области здравства, према члану 6, у основну плату, која не може бити нижа од утврђене најниже плате у Републици Српској, укључено увећање за минули рад или се минули рад обрачунава на износ од 520 КМ, колико износи најнижа плата у овом моменту?

ПИТАЊЕ 2:

Народни посланик Мирко Совиљ, Клуб посланика ДНС, поставио је на Десетој сједници одржаној 16. јуна 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ   

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

 

               Да ли је, у складу са Законом о платама у области здравства, према члану 6, у основну плату, која не може бити нижа од утврђене најниже плате у Републици Српској, укључено увећање за минули рад или се минули рад обрачунава на износ од 520 КМ, колико износи најнижа плата у овом моменту, која је загарантована?

ОДГОВОР 1, 2:

Број: 11/06-012-227/20
Датум: 08.07.2020. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

н/р Предсједника

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Мирко Совиљ, Клуб посланика ДНС, поставио је на Десетој сједници  Народне скупштине Републике Српске, одржаној 16., 17.и 18. јуна 2020. године, сљедеће питање:

            „Да ли је, у складу са Законом о платама у области здравства, према члану 6. у основну плату, која не може бити нижа од утврђене  најниже плате у Републици Српској, укључено увећање за минули рад или се минули рад обрачунава на износ од 520 КМ, колико износи најнижа плата у овом моменту?“

               У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чалановима 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, броj 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Чланом 6. став 2. Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 66/18), је дефинисано да је основна плата производ цијене рада као израза вриједности за најједноставнији рад и коефицијента утврђеног према платној групи. Члан 6. став 3. Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске наводи да минули рад не улази у износ основне плате, те је чланом 6. став 5. наведеног закона утврђено да основна плата лица запсолених у јавним установама у области здравства не може бити нижа од утврђене најниже плате у  Републици Српској.

 

С поштовањем,                                                                                              МИНИСТАР           

                                                                                                                         Ален Шеранић, др мед.  

 

 

16.06.2020

Име посланика:

Сазив: 
10