Народни посланик Мирна Савић Бањац предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирна Савић Бањац, Клуб посланика ПДП, поставила је на Трећој редовној сједници, 6. јуна 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

            У којој фази је истрага везана за куповину и издавање лажних диплома на високошколским установама у Републици Српској?

ОДГОВОР:

Број: 24.012/121-290-2/23                                                                      

Датум: 07.07.2023. године                                                                                  

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

Трг Републике Српске 1

БАЊА ЛУКА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, народни посланик Мирна Савић Бањац,                                    

                     Клуб посланика ПДП

На Трећој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној  дана 6, 7. и 8.  јуна 2023. године, народни посланик Мирна Савић Бањац, Клуб посланика ПДП, поставила је Предсједнику Владе Републике Српске сљедеће посланичко питање:

У којој фази је истрага везана за куповину и издавање лажних диплома на високошколским установама у Републици Српској?“

            У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 123/18), а у вези са чл. 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 66/20), Републичка управа за инспекцијске послове даје сљедећи

О Д Г О В О Р

            Сектор инспекције за просвјету и спорт на почетку сваке календарске године прави План рада контроле високошколских установа у Републици Српској, како државних тако и приватних. Републичка просвјетна инспекција је у протеклом периоду покренула поступке ванредног инспекцијског надзора на приватним високошколским установама у Републици Српској. У погледу провјере куповине и издавања лажних диплома на високошколским установама, републичка просвјетна инспекција је до сада исконтролисала половину од планираног броја високошколских установа. Овај орган ће изнијети јавно информације тек када се утврди комплетно чињенично стање и све околности које су битне за вођење поступка, након чега ће јавност бити упозната са свим чињеницама и околностима везаним за предметну материју. Ово из разлога, што су инспекцијске контроле комплексне и свеобухватне, у прилог чему говори и чињеница да записници о извршеној редовној/ванредној контроли имају десетине страница., због чега није могуће прејудицирати које мјере ће бити предузете у контроли код неке високошколске установе, те с тога још увијек нисмо у могућности саопштавати информације о поступцима који су у току.

 

С поштовањем,                                                                                                                      

                                                                                                                                   Директор

                                                                                                                               Милован Крчо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.06.2023

Име посланика:

Сазив: 
11