Народни посланик Мирослав Брчкало Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет првој сједници одржаној 13. септембра 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

                  Молим вас да ми одговорите како се могло десити отимање приватне имовине Игора (Милорад) Голића од стране РУГИП приликом јавног излагања?

                  Зашто се није спровела пресуда Основног суда у Власеници у овом случају?

                  У међувремену је ступио на снагу нови премјер који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске, а није ријешен овај случај.

                  Да ли је прекршен Закон и да ли постоји одговорност појединаца у овом случају?

ПРИЛОГ: Питање народног посланика; Рјешење Основног суда у Власеници број: R1-17/02 (4 странице); ЗК уложак 239; Рјешење о насљеђивању Основног суда у Власеници број: 92 0 О 0 33621 12 О (2 странице); Копија катастарског плана; Жалба Игора (Милорад) Голића од 02. 06. 2014. године (2 странице); Одговор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове од 14. 08. 2014. године; Доставница број: 21.04/951-787/14; Рјешење Републичке управе за огеодетске и имовинско-правне послове од 18. 8. 2014. године (3 странице); Жалба од 02. 09. 2016. године (2 странице); Посједовни лист-препис број 295/1; Пресуда Основног суда у Власеници број: 92 0 P 041251 14 P (4 странице); Рјешење о дозволи уписа број: 21.49-952.1-106/2015 (7 страница); Рјешење Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове број: 21.04/951-1796/16 (2 странице); Рјешење Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове број: 21.49/951-4-2/13 (3 странице); Жалба Голић (Милорад) Игора од 09. 08. 2017. године (2 странице).

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-7079/17

Датум: 26.09.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

                       Народни посланик Брчкало Мирослав, Клуб посланика ПДП-а, поставиo је, на Двадесет првој сједници Народне скупштине Републике Српске, дана 13. септембра 2017. године, сљедеће посланичко питање:

                       „Молим вас да ми одговорите како се могло десити отимање приватне имовине Игора (Милорада) Голић од стране РУГИП приликом јавног излагања?

                       Зашто се није спровела пресуда Основног суда у Власеници и у овом случају?

                       У међувремену је ступио на снагу нови премјер који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, а није ријешен овај случај.

                       Да ли је  прекршен Закон и да ли  постоји одговорност појединаца у овом случају?“

                       У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

                       Министарство правде Републике Српске је дана 25.09.2017. године, наведено посланичко питање доставило Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове на надлежно поступање, а у складу са одредбама члана  33. став 4. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број: 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), с молбом да се одговор, у што краћем року, достави Народној скупштини Републике Српске.             

                      С пoштoвaњeм!

                                                                                                                                                                   М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                  Антон Касиповић

 

Предмет обрадила Сњежана Бојић Јовановић

Сагласан помоћник министра Слободан Зец

 

13.09.2017
Сазив: 
9