Народни посланик Мирослав Брчкало Министарству просвјете и културе, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 23. маја 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

                Донедавно су се стручни испити полагали на Филозофско факултету на Палама. Одлуком Министарства, сада се ти исти испити полажу у Бањалуци.

                Да ли постоји могућност да се полагање испита врати на Филозофски факултет на Пале, због тога што би људима са ове регије то било много лакше и не би изискивало додатне и непотребне трошкове?
ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-302/18

Датум: 07.06.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 23. маја 2018. године сљедеће посланичко питање:

„МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Донедавно су се стручни испити полагали на Филозофском факултету на Палама. Одлуком  Министарства, сада се ти исти испити полажу у Бањалуци.

Да ли постоји могућност да се полагање испита врати на Филозофски факултет на Пале, због тога што би људима са ове регије то било много лакше и не би изискивало додатне и непотребне трошкове.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Чланом 65. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15), чланом 112. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 44/17), односно чланом 112. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/18), прописано је да се стручни испити у просвјети састоје из практичног и усменог дијела, те да практични дио стручног испита приправник полаже у школи, односно предшколској установи, а усмени дио у министарству. У складу са наведеним, кандидати  се распоређују за полагање практичног дијела стручног испита у васпитно образовне установе на подручју Факултета (Бања Лука, Бијељина и Источно Сарајево - Пале), док усмени дио, који се односи на полагање уставног уређења и законског оквира нивоа образовања кандидата, исти полажу у Министарству просвјете и културе.

 

 

                                      М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                     др Дане Малешевић

        

 

23.05.2018
Сазив: 
9