Народни посланик Мирослав Брчкало Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

               Наведите нам конкретне разлоге за повлачење Приједлога закона о високом образовању из скупштинске процедуре, те када ће се опет наћи пред посланицима и у ком облику?

               Сматрамо овај потез неодговорним и неозбиљним, јер је између нацрта и приједлога било довољно времена да се разријеше све недоумице.

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-66/17

Датум: 15.02.2017.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Мирослав Брчкалo, на 16. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 07, 08. и 09. фебруара 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Наведите нам конкретне разлоге за повлачење Приједлога закона о високом образовању из скупштинске процедуре, те када ће се опет наћи пред посланицима и у ком облику?

Сматрамо овај потез неодговорним и неозбиљним, јер је између нацрта и приједлога било довољно времена да се разријеше све недоумице.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Влада Републике Српске је на 110. сједници, одржаној 02. фебруара 2017. године, донијела закључак о повлачењу  Приједлог закона о високом образовању са дневног реда 16. редовне сједнице Народне скупштине, заказане за 7. фебруар 2017. године, а  због различитих ставова јавних универзитета око кључних питања из области високог образовања која се уређују овим Приједлогом.

Министарство просвјете и културе је радило на изради овог законског акта од јуна 2015. године и у израду истог укључило све заинтересоване субјекте из области високог образовања, те предложило Приједлог закона који је имао за циљ унапређење квалитета високог образовања, при томе посебно водећи рачуна о интересима и побољшању положаја студената.

Међутим, само седам дана пред одржавање сједнице Народне скупштине Републике Српске на којој је требао бити разматран Приједлог овог закона, Универзитет у Бањој Луци је Министарству просвјете и културе упитио 51 амандман на Приједлог закона, а Универзитет у Источном Сарајеву седам амандмана.

Прихватањем ових амандмана текст Приједлога закона о високом образовању би се концептуално у великој мјери разликовао од Нацрта закона о високом образовању, који је усвојен на 12. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 26. маја 2016. године.

Такође, предложеним амандманим се урушава концепт интегрисаног универзитета који је једна од мјера прописаних Стратегијом развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године.

И поред додатних напора који су уложени од стране Министарства просвјете и културе у седмици пред одржавање 16. сједнице Народне скупштине нису се успјели приближити ставови јавних универзитета и предлагача закона око најбитнијих питања прописаних наведеним Приједлогом закона.“

 

                                                                                                      М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                                                                  др Дане Малешевић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017

Име посланика:

Сазив: 
9