Народни посланик Михнет Окић Министарству за избјеглице и расељена лица

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Михнет Окић, Клуб посланика Коалиције Домовина поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Да ли постоје средства и воља Владе да се реализују пројекти инфраструктурне, стамбене природе и одрживог пројекта?

Када ће бити реализација по тим ставкама? 

Само да наведем примјер да постоје рјешења о одрживости повратка која су у мизерним износима за повратнике чак из 2015. године која још нису исплаћена.

ОДГОВОР:

Број:________________________

Дана,_______________________

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет:Одговор на посланичко питање.-

Народни посланик Михнет Окић, Клуб посланика Коалиције Домовина, на Шеснаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 17. фебруара 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

“Да ли постоје средства и воља Владе да се реализују пројекти инфраструктурне, стамбене природе и одрживог пројекта?

Када ће бити реализација по тим ставкама?

Само да наведем примјер да постоје рјешења о одрживости повратка која су у мизерним износима за повратнике чак из 2015. године која још нису исплаћена.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске," бр.10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске," бр. 31/11 ),  дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

Наравно да постоји воља Владе Републике Српске, јер да није тако не би се сваке године по усвајању Буџета, сходно расположивим буџетских средствима доносио Програм рјешавања проблема избјеглица, расељених лица и повратника гдје се распоређују средства по економској класификацији и намјенама и највише буџетских средстава иде управо за повратак у Републику Српску, гдје се у зависности од потреба распоређују средства по локалним заједницама за пројекте, инфраструктуре, обнове и реконструкције.

Такође се програмом планирају и средства за одрживи повратак и она су знатно већа за помоћ повратницима у Републику Српску него за Федерацију Босне и Херцеговине.

Тачно је да сада реализација иде спорије, у односу на претходне године међутим, све створене обавезе биће измирене и сваки појединац који је добио рјешење добиће и предвиђена средства и увијек су корисници овакве врсте помоћи били задовољни са износом који добију.

Такође, желимо нагласити да ниједан корисник који добије одређену помоћ уза одрживи повратак у претходној години није елиминисан да и у наредној години се пријави и равноправно са другима конкурише за средства одрживог повратка.

Овдје треба нагласити да је Министарство за избјеглице и расељена лица из својих буџетских средстава у задњих десет година на име одрживог повратка издвојило 14.540.412,47 КМ, а од тога је за повратак у Републику Српску издвојено 11.540.412,47 КМ, а за повратак у Федерацију Босне и Херцеговине 2.674.351,30 КМ.

Ма колико да је ових средстава, слика са терена говори да су потребе знатно веће, па би зато требали и сви други да се укључе у пружање помоћи повратницима сходно својим могућностима, а то су: локалне заједнице и друге институције и организације и са ентитетског нивоа али и са нивоа заједничких институција Босне и Херцеговине.

С поштовањем,

 

                                                                                М И Н И С Т А Р

                                                                                 Давор Чордаш

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017
Сазив: 
9