Народни посланик Наде Планинчевић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Како Влада Републике Срспке мисли да организује тржних вишкова житарица рода 2017. године у ситуацији када робне резерве су практично у немогућности да обављају своју функцију у складу са позотивним законисим прописима?

               Колика је тржишна цијена килограма пшенице рода 2017. године, и да ли је Влада Републике Српске у могућности заштити пољопривредне произвођаче у функцији учешћа Владе кроз субвенције у откупној цијени пшенице, односно да ли ће поново пољопривредни произвођачи бити препуштени немилосрдном тржишту, односно практично негативној улози увозничких лобија?

ОДГОВОР:

Број: 12.03.1-011-327/17

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Наде Планинчевић (Клуб посланика СДС-СРС РС) је на 19. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 13. јуна 2017. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„Како Влада Републике Српске мисли да организује тржних вишкова житарица рода 2017. године у ситуацији када робне резерве су практично у немогућности да обављају своју функцију у складу са позитивним законским прописима?

Колика је тржишна цијена килограма пшенице рода 2017. године, и да ли је Влада Републике Српске у могућности заштити пољопривредне произвођаче у функцији учешћа Владе кроз субвенције у откупној цијени пшенице, односно да ли ће поново пољопривредни произвођачи бити препуштени немилосрдном тржишту, односно практично негативној улози увозничких лобија?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

               Просјечна производња пшенице у Републици Српској, у посљедњих 10 година, износи 155.000 тона, што је испод количина које су потребне за задовољење потреба млинско-пекарске индустрије, које се процјењују на 230.000 тона.

У  јесењој сјетви 2016. године, пшеница је засијана на око 43.541 ha, при чему се очекује производња од 187.226 t, односно вриједност производње од 67.401.468 КМ.

На основу анализе стања усјева према садашњој ситуацији, ове године у Републици Српској могу се очекивати добри до врло добри, а код појединих произвођача који су на вријеме и квалитетно примјенили све неопходне агротехничке мјере и одлични приноси пшенице.

На основу наведених процјена, у овој години се очекује производња која је за 10% изнад вишегодишњег просјека али која неће бити већа од рода пшенице 2016. године који је био рекордан род у појединим регијама РС.

По садашњим кретањима процијењених откупних цијена пшенице рода 2017. године у региону (0,28 - 0,32 КМ/kg - без ПДВ), реално је очекивати откупну цијену у БиХ у распону од 0,32-0,37 КМ/kg. Ова цијена је увећана у односу на цијене у околним државама за трошак транспорта до БиХ.

Узимајући у обзир да се прошлогодишња откупна цијена кретала од 0,34-0,36 КМ/kg, процјене откупљивача су да ће овогодишња откупна цијена бити за неколико фенига нижа у односу на прошлу годину и то из разлога повећања површина под пшеницом како у РС тако и у региону, те очекиваног доброг рода пшенице и већу понуду.

Током 2017. године Министарство пољпривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села, реализује сљедеће подстицајне мјере као подршку текућој производњи:

  1. подстицај за производњу меркантилне пшенице у 2016/2017 години, у висини од 200 КМ/ha,
  2. регрес за дизел гориво, за потребе извођења прољетних и јесењих радова у пољопривреди, у висини 0,60 КМ/литру и
  3. премију за произведену и продату меркантилну пшеницу рода 2017. године, у износу од 0,05 КМ/ha.

Укупан износ подстицаја по хa сјетвене површине под меркантилном пшеницом у 2016/2017 години износиће око 500 КМ/хa.

За исплату регреса по хектару произведене пшенице обезбјеђена су 2.132.747,33 КМ, а за премију по основу произведене и продане пшенице планирана су средства од око 2.500.000 КМ. Дакле, може се констатовати да је за провођење ове двије мјере, укључуjући регрес зa дизел гориво, планиран износ средстава већи од 5.000.000 КМ из текућег аграрног буџета.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, припремило је Информацију о производњи, преузимању и откупу пшенице рода 2017. године, те у циљу подстицања откупа домаће производње пшенице рода 2017. године, донијело сљедеће закључке:

  1. Реализовати подстицаје за производњу и откуп пшенице, планиране у аграрном буџету за производну 2016/2017 годину,
  2. Препоручити млинско-пекарској индустрији да преузме и откупи све понуђене домаће количине квалитетне пшенице, рода 2017. године,
  3. Да се између млинско-пекарске индустрије и произвођача пшенице успостави дијалог и постигне договор о начину преузимања, откупу и утврђивању откупних цијена пшенице.

На 129. сједници, одржаној 15.06.2017. године, Влада Републике Српске је усвојила Информацију о производњи, преузимању и откупу пшенице рода 2017. године, те у цијелости подржала мјере и активности које предузима Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а које су усмјерене на обезбјеђење услова за производњу и откуп пшенице.

Имајући у виду све наведено, у циљу реализације планираних мјера и активности, 23.06.2017. године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске организовало је у просторијама Министарства у Бањалуци састанак са произвођачима и откупљивачима пшенице, а тема састанка је била „Информација о производњи, преузимању и откупу пшенице рода 2017. година“. Састанку су присуствовали представници Привредне коморе Републике Српске и представници Министарства трговине и туризма Републике Српске. Један од закључака са наведеног састанка, јесте, да откупљивачи пшенице покушају да откупе све количине пшенице овогодишњег рода.

 

                                                                                                             М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                                                                        проф. др Стево Мирјанић

 

 

13.06.2017
Сазив: 
9