Народни посланик Недељко Гламочак Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС, поставио је на Шестој сједници одржаној 27. септембра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 

                Молим Вас да ми доставите преглед утрошка накнаде из проширене репродукције за унапређење ловства и то: по годинама, општинама, корисницима ловишта, пројектима и извођачима, а за период 2015-2019. година.

 

ОДГОВОР:

Број: 12.06.1-011-445/19

Датум: 24.10.2019.године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Недељко Гламочак ( Клуб посланика СДС) на Шестој сједници  Народне скупштине Републике Српске дана 27. септембра 2019. године поставио је сљедеће посланичко питање:

„Молим вас да ми доставите преглед утрошка накнаде из проширене репродукције за унапређење ловства и то: по годинама, општинама, корисницима ловишта, пројектима и извођачима, а за период 2015-2019. године.“.

                У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) а у вези са чл. 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.31/11 и 34/17), дајемо сљедећи:

               

ОДГОВОР

На основу Одлуке Владе Републике Српске о давању сагласности на план утрошка средстава за шуме за 2015, 2016, 2017, 2018. и  2019. годину из Буџетом планираних средстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-414100-субвенције нефинансијским субјектима у области шумарства-развој ловства у Републици Српској, сва планирана средства утрошена су за накнаду штете која је причињена физичким лицима од заштићени дивљачи (мрког медвједа и дабра), а уплаћена су на рачун  оштећених лица у Законом о ловству („Службени гласник Републике Српске“, бр. 60/09 и 50/13), прописаном проценту од висине причињене штете.

 

Преглед субвенције нефинансијским субјектима у области шумарства-развој ловства у Републици Српској по годинама и  Општинама приказан је у слиједећој табели:

ОПШТИНА

2015. ГОДИНА

2016. ГОДИНА

2017. ГОДИНА

2018. ГОДИНА

БАЊА ЛУКА

3175.25

324.00

4,760.10

5,901.75

БЕРКОВИЋИ

0

0

0

1,386.00

БИЛЕЋА

0

461.25

2,610.00

1,872.00

ВИШЕГРАД

895.5

2,320.20

137.25

0

ВЛАСЕНИЦА

1,347.75

0

0

0

ГАЦКО

0

1,005.75

189.00

3,873.15

И.СТАРИ ГРАД

0

1,072.00

94.50

562.5

ЈЕЗЕРО

0

967.00

0

0

КАЛИНОВИК

2,808.00

0.00

99.00

1,390.50

КНЕЖЕВО

203.5

360.00

7,723.84

3,735.00

КОТОР ВАРОШ

5,008.35

1,397.68

4,724.55

2,048.75

МРКОЊИЋ ГРАД

1417.50

1,695.15

1,365.30

1,462.60

МИЛИЋИ

0

0.00

0.00

225

НЕВЕСИЊЕ

1890.00

0.00

0.00

2,076.75

ПАЛЕ

585.00

0.00

1,660.50

855

РИБНИК

562.50

708.75

589.5

1,705.50

РОГАТИЦА

610.65

1,424.70

0.00

990

СОКОЛАЦ

787.5

1,534.50

0.00

315

СРЕБРЕНИЦА

0.00

155.25

0.00

0

ТЕСЛИЋ

0

2,647.80

0.00

0

ТРНОВО

450.00

0.00

0.00

0

ФОЧА

1,947.15

6,298.00

2,083.50

3,217.50

ХАН ПИЈЕСАК

0

168.75

0.00

0

ЧЕЛИНАЦ

5,619.60

3,477.15

895.5

504.56

ШЕКОВИЋИ

271

0.00

0.00

99

ШИПОВО

2,381.05

3,539.05

2,899.30

5,691.30

УКУПНО КМ ГОДИШЊЕ:

29,960.30

29,556.98

29,831.84

37,911.86

 

По основу Јавног конкурса за додјелу средстава посебних намјена за шуме-радови и активности у оквиру проширене репродукције шума Ловачком савезу Републике  Српске је у 2017. години одобрен износ од 7,000.00 КМ за Опремање интервентног тима за збрињавање звијери у РС – друга фаза, а у 2018. години одобрен је износ од 10,000.00 КМ за набавку дрона ради надзора ловишта.

Тражене податке за  2019. годину ово Министарство није у могућности доставити јер расподјела предметних средстава није окончана.

 

 

 

М  И  Н  И  С  Т  А  Р

 

 

 

Др Борис Пашалић

 

                                                                                     

                                                                                                                                   

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

27.09.2019

Име посланика:

Сазив: 
10