Народни посланик Недељко Гламочак Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветој сједници одржаној 11. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Рјешењем Фонда ПИО број: LBO1183524599, ЈМБ: 1502969103922, од  10. године породици Кутић одређена је породична пензија у износу од 302,75 КМ.

               Новим Рјешењем истог органа породична пензија је умањена на 192,58 КМ (3.2.2012.).

  1. По ком основу је умањена ова породична пензија?
  2. Да ли постоји појединачно могућност накнаде уплате стажа осигурања за 6., 9., 11. мјесец 2011. дуга и колико би он утицао на износ пензије?

ОДГОВОР:

Број: 16-04/4-011-3/2015

Бања Лука, 03.03.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на деветој сједници, 11. фебруара  2016. године сљедеће посланичко питање:

„Рјешењем Фонда ПИО број: ЛБО 1183524599, ЈМБ: 1502969103922, породици Кутић одређена је породична пензија у износу од 302,75 КМ.

Новим рјешењем истог органа породична пензија је умањена на 192,58 КМ (3.2.2012.).

  1. По ком основу је умањена ова породична пензија?
  2. Да ли постоји појединачно могућност накнаде уплате стажа осигурања за 6, 9, и 11. мјесец 2011. дуга и колико би то утицало на износ пензије?

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо  сљедећи

ОДГОВОР

„Право на породичну пензију породици Кутић, из умрлог осигураника Кутић Милана, признато је почев од 03.09.2010. године. Породична пензија је одређена у складу са чланом 158. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 32/00, 40/00, 37/01, 32/02, 40/02, 47/02, 110/03, 67/05, 20/07, 33/08, 1/09, 71/09, 106/09 и 118/09), којим је прописано да се породична пензија послије смрти осигураника, одређује од инвалидске пензије која би осигуранику припадала за случај губитка способности за рад. С обзиром да је умрли осигураник Кутић Милан био борац прве категорије и да је имао 13 година, 7 мјесеци и 29 дана пензијског стажа, инвалидска пензија која би му припадала је одређена од гарантованог пензијског основа од 604,5 КМ у проценту од 50% за стаж до 20 година, и износила би 302,25 КМ. Породична пензија за четири члана се одређује у износу од 100% од пензије умрлог, па је и породична пензија износила 302,25 КМ.

У складу са чланом 172. став 4. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 82/13 и 103/15), пензије одређене од гарантованог пензијског основа, по службеној дужности су одређене од пензијског основа по општим прописима, па је породична пензија почев од 1. фебруара 2012. године одређена од пензијског основа у износу од 369,01 КМ и износила је 184,51, а увећана за 6% износила је 195,58 КМ. Након свих усклађивања почев од 1. јануара 2013. године, пензија од 1. јануара 2016. године износи 217,50 КМ.

 

                                                                                                                                                                      МИНИСТАР

                   Миленко Савановић

 

 

11.02.2016
Сазив: 
9