Народни посланик Недељко Гламочак Министарству финансија, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС поставио је између двије сједнице 17. децембра 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

               Молим Вас да ми доставите аналитички преглед тачке 3. – Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа из буџетске квалификације 412900  – ОСТАЛИ НЕК. РАСХОДИ.

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-384-1/20

Датум: 01.03.2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС поставио је између двије сједнице  Народне скупштине Републике Српске дана 17.12.2020. године, сљедеће посланичко питање:

Молим Вас да ми доставите аналитички преглед тачке 3. – Расход за бруто накнаде за рад ван радног односа из буџетске квалификације 412900 – ОСТАЛИ НЕК. РАСХОДИ.“

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Буџетом Републике Српске за 2021. годину („Службени гласник Републике Српске“, број 131/20), планирана су средства на позицији 412900 - Остали некласификовани расходи, у износу од 25.908.800 КМ, од чега је на позицији 412930 - Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа, планирано 14.115.500 КМ.

На подсинтетичком конту 412930 - Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа исказују се: расходи за бруто накнаде волонтерима, расходи за бруто накнаде ученицима и студентима за вријеме праксе и бруто накнаде по уговору о стручном оспособљавању и усавршавању, расходи за бруто накнаде члановима управних и надзорних одбора, расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група, расходи за бруто накнаде скупштинским посланицима и одборницима, расходи за бруто накнаде за рад лица лишених слободе, расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, расходи за бруто накнаде за привремене и повремене пословове и  уговор о допунском раду, те расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа.

У прилогу Вам достављамо преглед планираних средстава на наведеној позицији, по буџетским корисницима.

С поштовањем,

                                                                                                                                                               МИНИСТАР

 

                                                                                                                                                            Зора Видовић

СРЕДИ ТЕКСТ

 

41293 - Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа

 

 

 

 

Буџетски корисник

Буџет РС

за 2021. год.

Образложење

1

2

3

Предсједник Републике Српске

410.000

Исплата за сенаторски додатак, бруто накнаде по уговору о дјелу и остале накнаде по уговорима

Народна скупштина Републике Српске

200.000

Бруто накнаде правних савјетника Кабинета предсједника Народне скупштине Републике Српске

и 2 потпредсједника Народне скупштине Републике Српске, накнада ангажованим лицима

из МУП-а

на обезбјеђењу предсједника Народне скупштине Републике Српске,

бруто накнаде за рад стручних

сарадника у радним тијелима Народне скупштине Републике Српске

 

1.000.000

Расходи за бруто накнаде скупштинских посланика

Вијеће народа Републике Српске

190.000

Расходи за бруто накнаде за рад делегата Вијећа народа

Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске

132.000

Расходи за бруто накнаде члановима комисије и бруто накнаде ангажованих лица у комисији

Омбудсман за дјецу Републике Српске

700

Расходи за бруто накнаде по уговору

Комисија за жалбе

123.000

Расходи за бруто накнаде члановима комисије и бруто накнаде по уговору о дјелу

Републичка изборна комисија

122.500

Расходи за бруто накнаде члановима комисије

Фискални савјет Републике Српске

146.000

Расходи за бруто накнаде предједнику и члановима Фискалног савјета, бруто накнаде

по уговору  о дјелу, члановима комисије и радних група

Уставни суд Републике Српске

15.000

Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, расходи за остале бруто накнаде за рад ван

радног односа 

Влада Републике Српске

320.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу/Расходи за бруто накнаде за

привремене и повремене послове и уговор о допунском раду, расходи за остале бруто накнаде

за рад ван радног односа

Ваздухопловни сервис

200.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Агенција за државну управу

2.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

 

100.000

Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група

Одбор државне управе за жалбе

13.000

Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Гендер центар

15.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Канцеларија правног представника

13.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Хеликоптерски сервис

11.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Републичка управа цивилне заштите

50.000

За уговоре о дјелу за ангажоване на анализи функционисања система цивилне заштите,

накнада за "Тим за урбано трагање и спасавање" те за припаднике специјалне јединице ЦЗ

Републички протокол

30.000

Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, расходи за остале бруто накнаде за рад ван

радног односа 

Републички секретаријат за расељена лица и миграције

12.000

За ангажовање радника за пружање бесплатне правне помоћи избјеглим и расељеним лицима

Угоститељски сервис Владе Републике Српске

2.000

Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа 

Академија наука и умјетности Републике Српске

670.000

Издвајања за академске накнаде и награде академицима који нису у радном односу

Министарство унутрашњих послова

190.000

Накнаде спољним сарадницима и помоћном особљу

Министарство просвјете и културе

150.000

Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, расходи за бруто накнаде

члановима комисија и радних група

Основне школе

1.950.000

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа за асистенте у

настави за ученике са сметњама у развоју

Средње школе

350.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу/Расходи за бруто накнаде за

привремене и повремене послове и уговор о допунском раду, расходи за остале

бруто накнаде за рад ван радног односа

Републички педагошки завод

2.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Институције културе

25.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Архив Републике Српске

2.400

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Институције специјалног и умјетничког образовања

72.200

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу/Расходи за бруто накнаде за привремене и

повремене послове и уговор о допунском раду, расходи за остале бруто накнаде

за рад ван радног односа

Завод за образовање одраслих

1.100.000

Накнаде члановима комисија за полагање возачких испита, комисија за лиценцирање и

комисија за провођење испита за инструкторе вожње

Министарство финансија

60.000

Накнаде члановима Савјета за рачуноводство и ревизију

Пореска управа Републике Српске

18.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу, расходи за

бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО

Републички завод за статистику

420.000

Накнаде анкетарима

Министарство правде

220.000

Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, расходи за

бруто накнаде члановима комисија и радних група

Правобранилаштво Републике Српске

10.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Центар за едукацију судија и тужилаца у Републици Српској

17.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Окружно јавно тужилаштво Бања Лука

2.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу, расходи за

бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО

Окружно јавно тужилаштво Бијељина

2.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу/Расходи за бруто накнаде за

привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Окружно јавно тужилаштво Добој

2.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу, расходи за остале бруто накнаде за

рад ван радног односа

Окружни суд Бања Лука

5.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу/Расходи за бруто накнаде за

привремене и повремене послове и уговор о допунском раду, расходи за

бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО

Окружни суд Бијељина

1.000

Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа

Окружни суд Добој

1.000

Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО

Окружни суд Требиње

1.500

Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО

Казнено - поправни завод Бања Лука

25.000

Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о

допунском раду, Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за

здравствено осигурање и ПИО

Казнено - поправни завод Фоча

40.000

Расходи за бруто накнаде за рад лица лишених слободе, расходи за

бруто накнаде по уговору  о дјелу

Казнено - поправни завод Бијељина

5.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу/Расходи за бруто накнаде за

привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Казнено - поправни завод Добој

18.000

Расходи за бруто накнаде за рад лица лишених слободе, расходи за

бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Казнено - поправни завод Источно Сарајево

20.000

Расходи за бруто накнаде за рад лица лишених слободе, расходи за

бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Казнено - поправни завод Требиње

5.000

Расходи за бруто накнаде за рад лица лишених слободе, Расходи за

бруто накнаде по уговору  о дјелу

Основни суд Бања Лука

2.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Основни суд Прњавор

2.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Основни суд Градишка

1.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Основни суд Приједор

9.000

Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Основни суд Нови Град

1.500

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Основни суд Котор Варош

1.000

Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Основни суд Бијељина

20.000

Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду,

Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО

Основни суд Зворник

1.500

Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО

Основни суд Требиње

3.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу, Расходи за

бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО

Основни суд Теслић

1.200

Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Основни суд Дервента

1.500

Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО

Основни суд Соколац

4.500

Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО

Основни суд Власеница

1.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу/Расходи за бруто накнаде за

привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Основни суд Сребреница

1.000

Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Основни суд Козарска Дубица

2.000

Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа

Центар за пружање бесплатне правне помоћи

8.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу/Расходи за бруто накнаде за

привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица

50.000

Накнаде по уговору о дјелу склопљене са спољним сарадницима, за

рад на лоцирању, ескумацијама, обдукцијама, унос података у базу

Агенција за управљање одузетом имовином

900

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Виши привредни суд

4.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу, Расходи за

бруто наккнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО

Окружни привредни суд Бања Лука

20.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу, Расходи за

бруто наккнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО

Окружни привредни суд Бијељина

3.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Окружни привредни суд Источно Сарајево

1.200

Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за

здравствено осигурање и ПИО

Окружни привредни суд Требиње

1.000

Расходи за бруто накнаде волонтерима - доприноси за

здравствено осигурање и ПИО

Окружни привредни суд Приједор

3.000

Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Окружни суд Приједор

4.000

Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Министарство управе и локалне самоуправе

200

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

234.000

Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу, бруто наканаде члановима комисија и

радних група (комисије за категоризацију часописа, скупова, избор иноваторских радова,

Републички савјет за науку и Савјет за лиценцирање) 

Универзитет у Бањој Луци

1.770.000

Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове, уговоре о допунском раду и

накнаде за гостујуће професоре

Универзитет у Источном Сарајеву

2.130.000

Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове, уговоре о допунском раду и

накнаде за гостујуће професоре

Висока медицинска школа Приједор

138.700

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње

62.000

Расходи за бруто накнаде за гостујуће професоре

Министарство здравља и социјалне заштите

200.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу, расходи за бруто накнаде

члановима комисија и радних група

ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске

47.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу/Расходи за бруто накнаде за

привремене и повремене послове и уговор о допунском раду, Расходи за

бруто накнаде члановима управних и надзорних одбора

ЈЗУ Завод за судску медицину Републике Српске

40.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу,Расходи за

бруто накнаде члановима управних и надзорних одбора

ЈЗУ Завод за стоматологију Бања Лука

33.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу/Расходи за

бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду,

Расходи за бруто накнаде члановима управних и надзорних одбора

Министарство енергетике и рударства

40.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу/Расходи за бруто накнаде за

привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Републички завод за геолошка истраживања

50.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

70.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу/Расходи за бруто накнаде за

привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Републички хидрометеоролошки завод

16.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу/Расходи за бруто накнаде за

привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Агенција за аграрна плаћања

1.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Министарство саобраћаја и веза

9.000

Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група

Агенција за безбједност саобраћаја

13.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу, Расходи за

бруто накнаде члановима комисија и радних група

Министарство привреде и предузетништва

50.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу/Расходи за

бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Републички завод за стандардизацију и метрологију

1.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Министарство трговине и туризма

2.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

160.000

Расходи за бруто накнаде члановима комисија за полагање стручних испита

Републичка дирекција за обнову и изградњу

10.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу/Расходи за бруто накнаде за

привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

Министарство рада и борачко инвалидске заштите

290.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу, Расходи за

бруто накнаде члановима комисија и радних група

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске

70.000

Расходи за бруто накнаде члановима управних и надзорних одбора

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу

10.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу, расходи за

бруто накнаде волонтерима - доприноси за здравствено осигурање и ПИО

Министарство породице, омладине и спорта

30.000

Расходи за бруто накнаде по уговору  о дјелу/Расходи за

бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду

УКУПНО

14.115.500

 

 

 

 

 

17.12.2020

Име посланика:

Сазив: 
10