Народни посланик Недим Чивић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недим Чивић, Клуб посланика Коалиције Домовина поставио је на Петнаестој сједници одржаној 6. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Ја бих своју посланичку могућност искористио да поставим питање господину  Лукачу. Дакле, тиче се националне структуре ЦЈБ-а на подручју Републике Српске. Прије неколико дана Град Зворник је добио ЦЈБ. Вјероватно након ове измјене закона, полицијске управе, мене занима национална структура, ја из ових извјештаја које видим и на терену оно што сам видио дакле приликом самог формирања ЦЈБ Зворник, ни на једној од руководећих позиција унутар овог центра нема дакле, нити бошњака нити хрвата, и видим да је сваки из овог извјештајног периода, сваки пут све мањи број дакле и бошњака и хрвата, па Вас питам, господине министре, уз могућност да ми доставите дакле, националну структуру ЦЈБ, поготово кад се тиче персоналних кадровских рјешења унутар руководећих кадрова, да имамо то?

ОДГОВОР:

Број: С/М-

Дана:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање.-

                На 15. сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржаној 06., 07. и 08. децембра 2016. године, Недим Чивић, Клуб посланика коалиције Домовина, поставио је посланичко питање Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

               ''Ја бих своју посланичку могућност искористио да поставим питање господину Лукачу. Дакле, тиче се националне структуре ЦЈБ на подручју Републике Српске. Прије неколико дана Град Зворник је добио ЦЈБ. Вјероватно након ове измјене закона, полицијске управе, мене занима национална структура, ја из ових извјештаја које видим и на терену оно што сам видио дакле приликом самог формирања ЦЈБ Зворник, ни на једној од руководећих позиција унутар центра нема дакле нити Бошњака нити Хрвата и видим да је сваки из овог извјештајног периода, сваки пут све мањи број дакле и Бошњака и Хрвата, па Вас  питам, господине министре, уз могућност да ми доставите дакле, националну структуру ЦЈБ, поготово кад се тиче персоналних кадровских рјешења унутар руководећих кадрова, да имамо то?''

               У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 31/11), дајемо слиједећи:

О Д Г О В О Р

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске број: С/М-020-175/16 од 08.08.2016. године формиран је Центар јавне безбједности Зворник. Тренутно Центар јавне безбједности Зворник има 481 запосленог, а национална структура запослених је следећа: Срба-431; Бошњака- 38; Хрвата – 2 и остали – 2.

У укупном руководећем кадру на 4 радна мјеста су распоређени Бошњаци (командир, замјеник командира, помоћник командира и шеф смјене).

Унутрашња организација и систематизација радних мјеста у Центру јавне безбједности Зворник није завршена и у наредном периоду ће одређен број припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске бошњачке националности бити распоређен на руководеће позиције у Центру у складу са стручном спремом, чином и радним искуством.

 

               С поштовањем,                                                                                                            М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                     мр Драган Лукач

 

 

06.12.2016
Сазив: 
9