Народни посланик Новак Мотика Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Новак Мотика, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Колико ЈП ''Шуме Републике Српске'' имају ненаплаћених потраживања  која нису наплаћена три и више година?

ОДГОВОР:

Број: 12.06.-011-72/17

Датум: 28.02.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Новак Мотика (Клуб посланика СДС-СРС РС) на 16. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 7. фебруара 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Колико ЈП „Шуме Републике Српске“ имају ненаплаћених потраживања која нису наплаћена три и више година?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

               У ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, на дан 31.12.2016. године сумњива и спорна потраживања износила су 15.718.216,42 КМ која су у цијелости и исправљена.                                                                            

                                                                                                          

                                                                                                            М И Н И С Т А Р

                                                                                                            проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

07.02.2017
Сазив: 
9