Народни посланик Светозар Јовановић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Светозар Јовановић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, поставио је на Двадесет четвртој сједници одржаној 27. марта 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Може ли се радник или група радника који су у току године биле више од 30 дана са прекидима, упутити на ванредни љекарски преглед од стране менаџмента предузећа?
ОДГОВОР:

Број: 11/04-012-209/18

Бања Лука, 13.04.2018. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Светозар Јовановић је на 24. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 27. марта 2018. године, поставио следеће посланичко питање:

Може ли се радник или група радника који су у току године били више од 30 дана са прекидима, упутити на ванредни љекарски преглед од стране менаџмента предузећа?

У складу са чланом 82 Пословника Владе Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 31/11) дајемо следећи

ОДГОВОР

Чланом 15. став 1. тачка 5. закона о раду (Службени Гласник Републике Српске број 01/16) је дефинисано да је радник дужан да приступи здравственим прегледима и оцјени радне способности на захтјев послодавца.  Из наведеног произилази да менаџмент предузећа може радника или групу радника упутити на ванредни љекарски преглед без обзира да ли су радници на боловању и колико дуго.

На основу члана 26. тачка в Закона о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити (Службени Гласник Републике Српске број 106/09 и 44/15) ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске је овлаштен да врши оцјењивање радне способности, оцјењивање привремене неспособности за рад и друга специфична оцјењивања из области медицине рада на захтјев послодавца и других правних и физичких лица.

 

  С поштовањем,     

                                                                                                                                       МИНИСТАР

                                                                                                                         Драган Богданић др мед.

Доставити:

  1. Народној Скупштини Републике Српске,
  2. а/а

 

27.03.2018
Сазив: 
9