Народни посланик Слађана Николић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Слађана Николић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставила је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Моје питање је за Министарство пољопривреде, с обзиром да сте два  пута одбили да ми доставите документацију Ловачког друштва Игриште из Власенице, које је друштво доставило на конкурс за додјелу на управљање Спортско-рекреативног ловишта Бирач,  позивајући се на члан 7. Закона  о слободи приступа информација.

Ја, позивајући се на члан 105., став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске, који утврђује право да народни посланик  буде обавијештен и члан 9.  Закона о слободи приступа информацијама, гдје је утврђено да ће јавни орган објавити  тражену информацију без изузетака, ако је то оправдано јавним интересом, поново тражим да ми се достави на увид поменута информација, с обзиром да се ради о привредном богаству које Република Српска додјељује другом лицу на управљање.

Сматрам да се овдје заиста ради о јавном интересу.

ОДГОВОР:

Број: 12.06.1-011-317/17

Датум,

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Слађана Николић (Клуб посланика СДС-СРС РС) је на 19. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 13. јуна 2017. године, поставила сљедеће посланичко питање:

„Моје питање је за Министарство пољопривреде, с обзиром да сте два пута одбили да ми доставите документацију ловачког друштва Игришта из Власенице, које је друштво доставило на конкурс за додјелу на управљање Спортско-рекреативног ловишта Бирач, позивајући се на члан 7. Закона о слободи приступа информација.

Ја, позивајући се на члан 105., став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске, који утврђује право да народни посланик буде обавјештен и члан 9. Закона о слободи приступа информацијама, гдје је утврђено да ће јавни орган објавити тражену информацију без изузетка, ако је то оправдано јавним интересом, поново тражим да ми се достави на увид поменута информација, с обзиром да се ради о привредном  богатству које Република Српска додјељује другом лицу на управљање.

Сматрам да се овдје ради заиста о јавном интересу“.“

У складу са чланом  82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР  

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у потпуности је провело додјелу спортско-рекреационих ловишта на коришћење у складу са одредбама  Закона о ловству („Службени гласник Републике Српске“, бр. 60/09 и 50/13), и Правилника о општим условима, поступку и начину давања ловишта на коришћење („Службени гласник Републике Српске“, број 116/13).

Ловачко удружење „Бирач“ из Власенице искористило је своје законско право и покренуло управни спор тужбом код Окружног суда у Бања Луци против Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у предмету додјеле ловишта на коришћење. Окружни суд у Бања Луци донио је рјешење  број: 11 0 U 018917 16 U од 31.08.2016. године којим је одбацио тужбу ловачког удружења „Бирач“ из Власенице у предмету додјеле ловишта „Бирач“ на коришћење.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде доставило Вам је претходно све информације, као и документацију, а која не угрожава  интересе треће стране.

                                                                                                                               М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                                                                           проф. др Стево Мирјанић

13.06.2017
Сазив: 
9