Народни посланик Споменка Стевановић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Споменка Стевановић, Клуб посланика ДНС поставила је на Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

На приједлог Административне комисије, Народна скупштина Републике Српске, на својој 7. сједници одржаној 29.10. 2015 године, донијела је Закључак који гласи: Задужује се Влада Републике Српске да у року од 90 дана, Народној скупштини Републике Српске предложи законска рјешења која ће на транспарентан начин регулисати област накнада и других примања свих функционера које бира или именује Народна скупштина, осим оних који накнаде и друга примања остварују из Буџета Босне и Херцеговине. Моје питање гласи:

Да ли је Влада приступила извршењу наведеног Закључка и када ћемо на дневом реду имати приједлоге закона којим ће се област и накнада и других примања функционера које бира или именује Народна скупштина регулисати на транспарентан начин?

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-518-1/16

Датум: 13.06.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Споменка Стевановић, Клуб посланика ДНС је  на Десетој сједници Народне скупштине Републике Српске, поставила сљедеће посланичко питање:

„„На приједлог Административне комисије, Народна скупштина Републике Српске, на својој 7. сједници одржаној 29.10.2015. године, донијела је Закључак који гласи: Задужује се Влада Републике Српске да у року од 90 дана, Народној скупштини Републике Српске предложи законска рјешења која ће на транспарентан начин регулисати област накнада и других примања свих функционера које бира или именује Народна скупштина, осим оних који накнаде и друга примања остварују из Буџета Босне и Херцеговине. Моје питање гласи:

Да ли је Влада приступила извршењу наведеног Закључка и када ћемо на дневном реду имати приједлоге закона којим ће се област и накнада и других примања функционера које бира или именује Народна скупштина регулисати на транспарентан начин?““

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Влада Републике Српске је као посебан стуб своје политике у мандатном периоду истакла фискалну консолидацију, што је дефинисано и кроз Економске политике Републике Српске, а уједно је и саставни дио Реформске агенде и новог аранжмана са ММФ-ом. Циљ Владе Републике Српске кроз фискалну консолидацију јесте смањење јавног дуга, уз истовремено смањење величине администрације у средњем року, те унапређење квалитета јавне потрошње. С тим у вези, Влада Републике Српске припрема Стратешки план за обуздавање издвајања за плате у јавном сектору у средњем року, чиме ће бити обухваћена и област накнада и других примања свих функционера које бира или именује Народна скупштина Републике Српске, осим оних који накнаде и друга примања остварују из Буџета заједничких институција БиХ. Након усвајања Стратешког плана, приступићемо и изради потребних законских рјешења.

С поштовањем,

                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                                  др Зоран Тегелтија

 

 

 

 

 

03.03.2016
Сазив: 
9