Народни посланик Срђан Амиџић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Срђан Амиџић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на Трећој сједници одржаној 15. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Да ли Министарство просвјете и културе посједује евиденцију ванредних догађаја  као што су повређивања и појава заразних болести међу ученицима основних и средњих школа и да ли су здравствене установе обавезне да обавјештавају Министарство просвјете и културе о наведеним појавама?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-115/15

Датум: 04.05.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Срђан Амиџић на 3. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 15, 16, 17. и 21. априла 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Да ли Министарство просвјете и културе посједује евиденцију ванредних догађаја као што су повређивања и појава заразних болести међу ученицима основних и средњих школа и да ли су здравствене установе обавезне да обавјештавају Министарство просвјете и културе о наведеним појавама?“ 

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

Министарство просвјете и културе у складу са Законом о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) врши управни надзор над радом школе. Школе су самостални правни субјекти којима руководи директор а управља школски одбор. Директор школе је дужан да, између осталог, обезбјеђује заштиту права ученика, заштиту здравља ученика и њихове сигурности у школи.

Министарство  може затражити одређене податке од школа, уколико процијени да су потребни за даље анализе и доношење одређених одлука. Такође, школе обавјештавају Министарство о ванредним ситуацијама и случајевима уколико се појаве.

Здравствене установе немају обавезу да Министарству просвјете и културе достављају податке о повређивању ученика или појави заразних болести. Уколико постоји бојазан да би се могла појавити епидемија, Министарство здравља и социјалне заштите или Институт за заштиту здравља могу о томе обавијестити Министарство просвјете и културе, које ће са истим упознати  све васпитно-образовне установе.

Школе су у обавези да Министарству достављају податке о случајевима насиља, како је прописано Протоколом о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце.

 

 

                    М И Н И С Т А Р

                                                                                                                 др Дане Малешевић

 

 

15.04.2015
Сазив: 
9