Народни посланик Сњежана Божић Министарству породице, омладине и спорта

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Сњежана Божић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставила је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Када је ваше Министарство уплатило субвенције за младе брачне парове који су подигли кредите  за стамбено збрињавање од ИРБ-а?

Имам сазнања да 12 рата уопште није уплаћено и поставља се питање какву ми то поруку шаљемо тим младим људима. Требају ми подаци колико уговора сте склопили, колика су задужења на мјесечном нивоу и колико сте до сада дужни за младе брачне парове који су се стамбено збринули из ИРБ.

ОДГОВОР:

Број: 20.03/011-68/17

Дана, 07.03.2017. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

На 16. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 7. марта 2017. године народни посланик Сњежана Божић – клуб посланика СДС-СРС РС, поставила је посланичко питање које гласи:

„Када је ваше Министарство уплатило субвенције за младе брачне парове који су подигли кредите за стамбено збрињавање од ИРБ-а?

Имам сазнања да 12 рата уопште није уплаћено и поставља се питање какву ми то поруку шаљемо тим младим људима. Требају ми подаци колико уговора сте склопили, колика су задужења на мјесечном нивоу и колико сте до сада дужни за младе брачне парове који су се стамбено збринули из ИРБ.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Налог за плаћање субвенција је дат за цјелокупни период 2016. године у укупном износу од 1.412.092,67 КМ. Субвенције су одобрене у систему плаћања, средства резервисана, а на рачуне корисника су дозначена за први квартал 2016. године. Ускоро очекујемо ретроактивну дознаку преосталих укупних средстава крајњим корисницима и не постоји могућност њиховог неисплаћивања.

Акценат субвенције је да се оствари укупно право које неки корисници користе још од 2008. године, право је загарантовано и биће оставрено у пуном износу. Акценат није на мјесечној оброчности, него на укупном праву, односно обавези Републике да дио кредитног задужења у коначном исплати умјесто корисника субвенције стамбеног кредита.

Што се тиче података о закљученим уговорима, њих је од 2008. године закључено 2773. Укупна утрошена средства за ове намјене од  почетка реализације програма износе 7.200.000,00 КМ.

У 2017. години је за ове намјене планирано 1.600.000 КМ, а конкурс за нове кориснике субвенција биће расписан најдаље до краја априла 2017. године.

 

               С поштовањем,

                                                               

                                                                                                           М И Н И С Т Р И Ц А

                                                                                                         Др Јасмина Давидовић 

 

Достављено:

1. Наслову

 - 1 х латинична и 2х ћирилична верзија

 - ЦД – електронска верзија

2. а/а

                                                                                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017
Сазив: 
9