Народни посланик Јелена Тривић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Осмој сједници одржаној 3. децембра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

            Одлуком Владе Републике Српске од 16. 11. 2017. године Фонду ПИО Републике Српске дозначен је износ од 1.537.039,49 КМ на име откупа потраживања бивших радника „РАТАРСТВО“ а.д. Нова Топола у којем предузећу је отворен стечајни поступак 05. 05. 2008. године и још није окончан.

            Уговором који је овјеравао нотар Љубљанац из Градишке у име Фонда ПИО, бивши радници су добијали износ признатог потраживања у стечајном поступку по основу неисплаћених потраживања у општем исплатном реду без камата, уз услов да се одрекну свих других потраживања и да дају отказ пуномоћи адвокатима који су их заступали у овом стечајном поступку.

            По Уговору, Фонд ПИО сноси све трошкове овјере уговора код нотара и даље ангажовање адвоката у случају спора.

            Од 233 радника на листи, 214 радника је прихватило предложени уговор и преузело средства у висини главнице, док 19 радника није прихватило такву понуду, захтијевајући и камате на признато потраживање од отварања стечајног поступка, имајући у виду да стечајни дужник „РАТАРСТВО“ располаже cca 7.500 хектара пољопривредног земљишта, која је имовина предузећа јер Законом о стварним правима регулисано да имовина стечена теретним правним послом постаје својина предузећа.

            Оријентациона вриједност наведеног пољопривредног земљишта је више стотина милиона КМ.

            Поставља се питање:

  1. Због чега се и по ком правном основу од стране Владе Републике Српске ушло у овакав поступак?
  2. Због чега је овај посао, односно преузимање потраживања радника, проведен преко Фонда ПИО РС?
  3. Да ли је то брига само за раднике „Ратарства“, а шта је са радницима у многим другим предузећима која су отишла у стечај, а чија потраживања нису намирена?
  4. Да ли се иза тога крије брига за раднике „РАТАРСТВА“ или нешто друго?

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-2550-1/19

Датум: 16.12.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП,  поставила је на Осмој сједници Народне скупштине Републике Српске, дана 03.  децембра 2019. године, сљедеће посланичко питање:

Одлуком Владе Републике Српске од 16.11.2017. године Фонду ПИО Републике Српске дозначен је износ од 1.537.039,49 КМ на име откупа потраживања бивших радика „РАТАРСТВО“ а.д. Нова Топола у којем предузећу је отворен стечајни поступак 05.05.2008. године и још није окончан.

Уговором који је овјеравао нотар Љубљанац из Градишке у име Фонда ПИО, бивши радници су добијали износ признатог потраживања у стечајном поступку по основу неисплаћених потраживања у општем исплатном реду без камата, уз услов да се одрекну свих других потраживања и да дају отказ пуномоћи адвокатима који су их заступали у овом стечајном поступку.

По Уговору, Фонд ПИО сноси све трошкове овјере уговора код нотара и даље ангажовање адвоката у случају спора.

Од 233 радника на листи, 214 радника је прихватило предложени уговор и преузело средства у висини главнице, док 19 радника није прихватило такву понуду захтијевајући и камате на признато потраживање од отварања стечајног поступка, имајући у виду да стечајни дужник „РАТАРСТВО“ располаже са cca 7.500 хектара пољопривредног земљишта која је имовина предузећа јер Законом о стварним правима регулисано да имовина стечена теретним правним послом постаје својина предузећа.

Оријентациона вриједност наведеног пољопривредног земљишта је више стотина милиона КМ.

Поставља се питање:

  1. Због чега се и по ком правном основу од стране Владе Републике Срспке ушло у овакав поступак?
  2. Због чега је овај посао односно преузимање потраживања радника проведен преко Фонда ПИО РС?
  3. Да ли је то брига само за раднике „Ратарства“, а шта је са радницима у многим другим предузећима која су отишла у стечај а чија позтраживања нису намирена?
  4. Да ли се иза тога крије брига за раднике „РАТАРСТВО“ или крије нешто друго?

 

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

 

ОДГОВОР

Министарство финансије Републике Српске није предлагач предметне одлуке и није ресорно надлежно по овом питању.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                МИНИСТАР

 

                                                                                                                            Зора Видовић

 

 

03.12.2019

Име посланика:

Сазив: 
10