Нродни посланик Далибор Стевић Министарству породице, омладине и спорта

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Далибор Стевић, Клуб посланика СП, поставио је на Другој сједници одржаној 29. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

                Када можемо очекивати доношење новог Закона о спорту?

                Већ је било најава и рокова за доношење тог такона и већина тих рокова је већ прошла.

                Да ли у скорије вријеме можемо очекивати помаке по овом питању?

ОДГОВОР:

Број: 20.01/011-56/19

Датум: 19. март 2019. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Далибор Стевић, Клуб посланика Социјалистичке партије, поставио је на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29. јануара 2019. године, сљедеће посланичко питање:

„Када можемо очекивати доношење новог Закона о спорту?

Већ је било најава и рокова за доношење тог закона и већина тих рокова је већ прошла.

Да ли у скорије вријеме можемо очекивати помаке по овом питању?“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/09), а у вези са чл. 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Закон о спорту је предвиђен Програмом рада Народне Скупштине Републике Спрске за 2019. годину и сигурно ове године неће бити пролонгирања, односно, пред народним посланицима ће се наћи у форми Нацрта и Приједлога у складу са предвиђеним роковима. Изради закона приступамо студиозно и већ користимо најбоље праксе у региону и консултујемо стручну спортску јавност Републике Српске. Ради боље процјене стручне јавности формиран је и Стручни савјет за спорт Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 20/19), који има значајну улогу у разматрању предложених рјешења у оквиру Нацрта закона о спорту. Формирана је Радна група за израду Закона о спорту и одржани су први радни састанци и консултације. Прва фаза подразумијева и учешће стручњака из области спорта Републике Србије и у том смислу је министар спорта Вања Удовичић са сарадницима презентовао у Бањалуци 18. марта 2019. године достигућа и позитивне праксе Закона о спорту Републике Србије, као и недоумице које би могле имати сличну рефлексију на спортски систем Републике Српске. Бројна искуства и анализе ће допринијети да се Нацрт закона о спорту у Републици Српској изради на најквалитетнији начин, а све у циљу развоја спорта и спортског система Републике Српске.

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                   МИНИСТАР

                                                                                                                            Соња Давидовић

Достављено:

 

1.            Генерални секретаријат

2.            а/а

 

Прилог:

-              по два (2) примјерка на оба службена писма (ћирилица и латиница)

-              електронска форма (ЦД ћирилица и латиница)

 

29.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10