Представници Одбора за финансије и буџет присуствовали Регионалној радионици на тему јачања сарадње парламената и ревизорских институција