Kako koordinisati rad vlada i parlamenta na putu prema EU

Datum: 
01.04.2015

Kako usklađivati i koordinisati djelovanje vlada i parlamenata na putu zemlje prema Evropskoj uniji, pitanje je u vezi kojeg je danas vođena rasprava u Tivining radionici za zaposlene u stalnim odborima Narodne skupštine.

U nastavku obuka, koje se odvijaju u okviru dvogodišnjeg EU programa, danas je u Maloj sali Narodne skupštine za zaposlene u stalnim odborima NS organizovana stručna radionica na temu međusobne koordinacije parlamenta i Vlade u poslovima evropskih integracija.

Zaposleni u NS RS imali su priliku da čuju predavanja eminetnih inostranih predavača, koji su iznijeli iskustva Mađarske, Francuske, Velike Britanije i Belgije.

Današnja radionica realizovana je u okviru Tvining projekta “Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu integracija u Evropsku uniju” koji finansira EU, a sprovode sva četiri parlamenta - Parlamentarna skupština BiH, parlament FBiH, Narodna skupština RS i Skupština Brčko distrikta.