Održan okrugli sto o unapređenju nadzora nad regulatornim tijelima

Datum: 
20.07.2015

U okviru Tvining projekta Evropske unije, danas je u Narodnoj skupštini održan okrugli sto na temu unapređenja praksi nadzora u odnosu na nadzorna i regulatorna tijela.

Pored zaposlenih u Službi Narodne skupštine, okruglom stolu, koju vodili eksperti EU, prisustvovali su rukovodioci Glavne službe za reviziju javnog sektora, Agencije za bankarstvo, Ombudsmena za djecu i nekolicine drugih republičkih institucija.

Okrugli sto je realizovan u okviru Tvining projekta “Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu integracija u Evropsku uniju” koji finansira EU, a sprovode sva četiri parlamenta - Parlamentarna skupština BiH, parlament FBiH, Narodna skupština RS i Skupština Brčko distrikta.