Poslanik Banjac (SDS) u posjeti Zagrebu zbog problema sa graničnim prelazom u Dubici

Datum: 
17.04.2015

Narodni poslanik Darko Banjac (SDS) razgovarao je juče u Zagrebu sa visokim zvaničnicima hrvatske vlade i Sabora o pitanju prekategorizacije Graničnog prelaza Kozarska Dubica - Hrvatska Dubica.

Nakon razgovora sa pomoćnikom ministra vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Željkom Kuprešakom, poslanik Banjac ocijenio je da je sada jasnija slika u kom pravcu treba da se ide kako bi granični prelaz u centru Kozarske Dubice vratio status putničkog prelaza.

- Vrlo brzo sastaće se dvije komisije jer je Hrvatska u procesu formiranja Mješovite komisije za granične prelaze sa BiH. U okviru sastanka koji je planiran, pored problema Kozarske Dubice, biće kandidovano ukupno 12 spornih tačaka po pitanju graničnih prelaza između Hrvatske i BiH - pojasnio je Banjac.

On je podsjetio da svaku odluku o prekategorizaciji graničnih prelaza donosi Brisel, a imajući u vidu i to da Hrvatska ulazi u sistem „šengena“, postoji izvjesnost da će se ovo pitanje teže rješavati.

- U mnogo čemu usložnjava se pitanje da se ovaj granični prelaz prekategoriše u putnički ili međunarodni prelaz za cestovni saobraćaj. Ono što je izvjesno i u čemu se može izaći u susret jeste da se u toku godine kada je najveća frekvencija saobraćaja, ovaj prelaz otvori za putnički sobraćaj“, rekao je Banjac i dodao da bi to bilo dva do četiri mjeseca u godini.

On je naglasio da će nakon ovog sastanka u Ministastvu vanjskih poslova Republike Hrvatske uslijediti pokretanje pitanja kod organa BiH, uključujući Ministarstvo inostranih poslova BiH i Mješovitu komisiju BiH.

- Izvjesno je da bi taj granični prelaz nekoliko mjeseci u godini mogao imati status putničkog graničnog prelaza koji bi radio 24 časa. Druga stvar koja se tiče prekategorizacije graničnog prelaza jeste izmjena međunarodnog ugovora koju mora da potvrdi Brisel. Bitno je da se građanima Kozarske Dubice ali i Hrvatske kaže istina da se taj proces neće moći završiti tri do pet narednih godina jer mnogo toga zavisi od Evropske komisije, odnosno Brisela. Oni se rukovode statističkim podacima koji se odnose na broj stanovnika, ekonomsku isplativost postojanja prelaza, te frekventnost saobraćaja. Nama je u cilju da u tom periodu pokažemo da prelaz može imati ekonomsku opravdanost i da on spaja dva naroda i EU sa BiH - rekao je Banjac.

Tokom posjete Zagrebu, Banjac se sastao sa zastupnicima više političkih partija hrvatskog Sabora, a uputio je poziv predsjedniku Odbora za spoljnu politiku Miloradu Pupovcu da posjeti opštinu Kozarska Dubica.

Banjac se, između ostalih, sastao sa zastupnicima Draganom Crnogorcem i Milom Horvatom iz SDSS-a, te nezavisnim zastupnicima Damirom Kajinom i Furiom Radinom o IPA fondovima i iskustvu Hrvatske u pogledu povlačenja sredstava kroz projekte.

- Hrvatska će ispred EU biti zemlja koja će najviše komunicirati sa BiH po pitanju Fondova EU ali i prijema BiH u EU. Odmah se mora pristupiti izradi projekata i formiranju timova ljudi koji to znaju raditi jer u koliko to sada uradimo rezultati će se vidjeti kroz tri godine, u suprotnom ćemo ostati bez vidljivih rezultata - rekao je Banjac.