Radionica o poljoprivrednoj i socijalnoj politici Evropske unije

Datum: 
23.02.2015

Zaposleni u stručnoj službi Narodne skupštine RS danas su imali priliku da učestvuju u radionici, posvećenoj poljoprivrednoj i socijalnoj politici Evropske unije.

Svoja iskustva iz ove oblasti iznijeli su ugledni predavači iz administrativnog aparata Mađarske, jedne od najmlađih članica Unije, kako bi BiH -a ujedno i RS - u budućnosti mogla da uči iz njihovih iskustva na svom putu prema evropskim integracijama.

Današnja radionica realizovana je u okviru Tvining projekta “Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu integracija u Evropsku uniju” koji finansira EU, a sprovode sva četiri parlamenta - Parlamentarna skupština BiH, parlament FBiH, Narodna skupština RS i Skupština Brčko distrikta.