Radionica za poslanike: Uloga odbora za evropske integracije u zemljama EU

Datum: 
22.04.2015

Uloga odbora za evropske poslove u parlamentima zemalja - članica Evropske unije, bila je centralna tema današnje Tvining radionice, upriličene za članove Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine RS.

U nastavku ovog projekta EU, poslanici su se upoznali sa praksom "evropskih" odbora u više članica EU - Velikoj Britaniji, Danskoj, Portugalu i Belgiji.

Današnja radionica realizovana je u okviru Tvining projekta “Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu integracija u Evropsku uniju” koji finansira EU, a sprovode sva četiri parlamenta - Parlamentarna skupština BiH, parlament FBiH, Narodna skupština RS i Skupština Brčko distrikta.