Seminar u okviru tvining projekta podržanog od EU: Jačanje parlamentarnih kapaciteta radi ubrzanja evropskog puta

Datum: 
20.07.2017

U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je počeo dvodnevni seminar o temi „Podrška jačanju aktivnosti koje se odnose na informacije u vezi sa EU“ u okviru novog tvining projekta koji podržava Evropska unija.

Cilj seminara za službenike Narodne skupštine Republike Srpske i parlamenata Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Brčko disktrikta je osposobljavanje i usavršavanje parlamentarnih službi i jačanje kapaciteta parlamenata u vezi sa ispunjavanjem evropskih zadataka i obaveza.

Nosilac novog tvining projekta je parlament Mađarske, pa su predavači na seminaru Kristian Kovač, šef Odjeljenja za EU Narodne skupštine Mađarske i njegov zamjenik Žužana Roštaši – Sabo.

Seminar je uvodnim obraćanjem otvorio generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Marko K. Aćić koji je istakao da je ovo jedinstvena prilika da parlament Srpske, zajedno sa kolegama iz parlamenata BiH, FBiH i Brčko disktrikta, a uz podršku parlamenta Mađarske, nastavi sa sprovođenjem tvinig projekta koji jača parlamentarne kapacitete za izvršavanje predstojećih obaveza na putu ka EU.

„S ponosom mogu da kažem da je parlament Srpske ispunio preporuke iz prethodnog tvining projekta i formirao Jedinicu za EU koja će u narednom periodu biti ojačana. Cilj je da proces usaglašavanja zakona sa evropskom pravnom tekovinom podignemo na viši nivo i ubrzamo evropski put zemlje“, rekao je Aćić.

Kristian Kovač i Žužana Roštaši Sabo govorili su učesnicima seminara o iskustvima i praksama parlamenta Mađarske u vezi informisanja o EU, procesu pridruživanja EU, funkcionisanju nadležnih parlamentarnih tijela, preporukama za parlamente u BiH i pisanju evropskih biltena.