Sjednica Upravnog odbora Tvining projekta EU

Datum: 
25.09.2015

Članovi Upravnog odbora Tvining projekta Evropske unije, koji se provodi u svim parlamentima u BiH, u srijedu su održali redovnu sjednicu u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske.

Tokom sastanka je diskutovano o akcionim planovima za implementaciju preporuka za sve parlamente korisnike projekta, mehanizmu saradnje među parlamentima i mogućnostima buduće podrške parlamentima u BiH.

Tvining projekat “Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu integracija u Evropsku uniju” finansira EU, a sprovode sva četiri parlamenta - Parlamentarna skupština BiH, Parlament FBiH, Narodna skupština RS i Skupština Brčko distrikta.