Studijska posjeta Narodnoj skupštini i Senatu Francuske

Datum: 
06.05.2015

Predsjednici Zakonodavnog odbora, Odbora za finansije i budžet i Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske, Svetozar Jovanović, Željka Stojičić i Branislav Borenović, zajedno sa kolegama iz Parlamentarne skupštine BiH i parlamenata Federacije BiH i Skupštine Brčko distrikta borave u trodnevnoj posjeti Francuskoj u okviru Twinning projekta.

U dosadašnjem dijelu posjete, sastali su se sa predsjednicom Odbora za evropske poslove Danijel Orua (Danielle Auroi), predsjednikom Odbora za ekonomiju Fransoa Brotes (François Brottes), zamjenikom predsjednika Odbora za finansije, opštu ekonomiju i praćenje budžeta Dominikom Lfevr (Dominique Lefebvre), kao i sa više parlamentaraca.

Teme razgovora odnosile su se na predstavljanje iskustava Parlamenta Francuske oko nadzora nad radom Vlade, kao i praćenja prilikom donošenja zakona. Takođe je bilo riječi i o potrebi provođenja ekonomsko-socijalnih reformi u BiH, punoj podršci evropskim integracijama, posebno procesu usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i o mehanizmu koordinacije i korištenju sredstava iz IPA fondova.

U nastavku posjete biće razgovarano sa predsjednicima resornih komisija u Senatu.

Borenović je istakao da je ova posjeta od velikog značaja, i da predstavlja potvrdu opredijeljenosti Narodne skupštine Republike Srpske za korišćenje iskustva evropskih parlamenata ali i promociju Republike Srpske na evropskom putu kao nezaobilaznog zakonodavnog faktora u BiH. ,,Pokazalo se opravdanim da teške političke teme treba ostaviti po strani, te da se u skladu sa svojim nadležnostima treba okrenuti rješavanju svakodnevnih problema građana“, navodi Borenović.

Studijska posjeta skupštini i Senatu Francuske realizovana je u okviru Twinning projekta “Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu integracija u Evropsku uniju” koji finansira EU, a sprovode sva četiri parlamenta - Parlamentarna skupština BiH, Parlament FBiH, Narodna skupština RS i Skupština Brčko distrikta.