Tvining projekat: Predstavljena evropska praksa u oblasti trgovine i carina

Datum: 
13.05.2015

Više eksperata iz mađarskog administrativnog aparata predstavilo je danas službenicima Narodne skupštine i drugih republičkih institucija evropsku praksu u oblasti trgovine, carina, konkurencije, javnih nabavki, elektronske komunikacije, obrazovanja i nauke.

U okviru Tvining projekta Evropske unije, inostrani stručnjaci danas su upoznali učesnike ove radionice sa zakonodavnim okvirom, politikama i praksom članica EU u ovim oblastima.

Današnja radionica realizovana je u okviru Tvining projekta “Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu integracija u Evropsku uniju” koji finansira EU, a sprovode sva četiri parlamenta - Parlamentarna skupština BiH, parlament FBiH, Narodna skupština RS i Skupština Brčko distrikta.