Tvining projekat: Uključivanje civilnog društva u rad parlamenta

Datum: 
26.06.2015

U okviru Tvining projekta Evropske unije, danas je u sali za plenarne sjednice Narodne skupštine održana radionica za poslanike i zaposlene u skupštinskoj službi o učešću civilnog sektora u parlamentarnom životu.

Narodni poslanici, koji su prisustvovali današnjem predavanju, imali su priliku da se kroz ovu stručnu radionicu upoznaju sa načinima uključivanja organizacija civilnog društva u parlamentima više članica Evropske unije.

Iskustva svojih zemalja prenijeli su im eksperti iz parlamenata Portugala, Mađarske, Francuske i Češke.

Radionica je realizovana u okviru Tvining projekta “Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu integracija u Evropsku uniju” koji finansira EU, a sprovode sva četiri parlamenta - Parlamentarna skupština BiH, parlament FBiH, Narodna skupština RS i Skupština Brčko distrikta.