Odluke

Npr. 21.01.2021
Npr. 21.01.2021
Naziv Službeni glasnik Datum
Odluka o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o prestanku važenja Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću 53/20 23.05.2020
Odluka o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje „Hitnog projekta COVID-19 za BiH“ (P173809) 53/20 23.05.2020
Odluka o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju 53/20 23.05.2020
Odluka o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske 53/20 23.05.2020
Odluka o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske 53/20 23.05.2020
Odluka o ukidanju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske 48/20 21.05.2020

Pages