O D L U K A o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
131/20
17.12.2020

Na osnovu čl. 70. stav 1. tačka 2. i 109. Ustava Republike Srpske, čl. 177. stav 2. i 181. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Sedamnaestoj posebnoj sjednici održanoj 17. decembra 2020. godine, donijela  je sljedeću

 

 

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu

 

 

I

 

         U postupku donošenja Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi da navedeni zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021- /20                                                                                                                       PREDSJEDNIK

Datum: 17. decembar 2020. godine                                                                                         NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                 Nedeljko Čubrilović