Odluka broj: 01-1585/ 14

Verzija za štampanjePDF верзија
114/14
18.12.2014

Na osnovu čl. 70. stav 1. tačka 8. i 79. dopunjenog Amandmanom CXXII na Ustav Republike Srpske, čl. 19. stav 1., 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), Narodna  skupština  Republike Srpske, na Trećoj posebnoj  sjednici,  održanoj ­18. decembra  2014. godine, donijela   je sljedeću 

O D L U K U

I

Za potpredsjednika Narodne skupštine  Republike Srpske, izabran je Senad Bratić.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 01-1585/14                                          

Datum: 18. decembar 2014. godine

 

Broj službenog glasnika: 114/ 14