Odluka o izboru člana Nezavisnog odbora

Verzija za štampanjePDF верзија
77/20
25.08.2020

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 58. stav 1. alineja 5., 177. stav 2. i 181. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske, na Jedanaestoj redovnoj sjednici, održanoj ­22. jula 2020. godine, donijela je  s lj e d e ć u

 

O D L U K U

o izboru člana Nezavisnog odbora

 

 

I

 

          U Nezavisni odbor za člana Odbora iz reda profesionalnih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova izabran je Jovo Marković.

 

II

          Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-582/20                                           PREDSJEDNIK

Datum: 22. jul 2020. godine                           NARODNE SKUPŠTINE

                                                                               

                                                            Nedeljko Čubrilović