Odluka o izboru članova u Republičku komisiju za sprovođenje referenduma

Verzija za štampanjePDF верзија
68/16
15.07.2016

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11),  a u  vezi sa čl. 17. i 19. Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/10), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Devetnaestoj posebnoj sjednici, održanoj 15. jula 2016.  godine,   donijela  je sljedeću 

 

O D L U K U

o izboru članova   u  Republičku komisiju za sprovođenje referenduma

 

I

 

         U Republičku komisiju za sprovođenje referenduma,  izabrani su:

      1. Siniša Karan, predsjednik,

  1. Dragoljub Reljić, član,
  2. Nedeljko Glamočak, član,
  3. Davor Šešić, član,
  4. Perica Bundalo, član,
  5. Goran Zmijanjac, član,
  6. Zdenka Gojković, član,
  7. Vojislav Gligić, član i
  8. Milan Petković član.

II

        

         Ova odluka stupa na  snagu narednog  dana  od  dana  objavljivanja

u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-896/16                                          PREDSJEDNIK

Datum: 15. jul 2016. godine                         NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                        Nedeljko Čubrilović