Odluka o izboru zamjenika pravobranioca Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
110/15
23.12.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11),  a u  vezi sa članom 28.  st. 1. i 4.   Zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 16/05,77/06,119/08 i 78/11), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske, na Petnaestoj posebnoj  sjednici, održanoj 23. decembra  2015.godine,  donijela  je sljedeću 

 

O D L U K U

o izboru zamjenika  pravobranioca Republike Srpske

 

I

 

        Za zamjenika pravobranioca Republike Srpske izabran  je Mirko Stojčinović, u sjedištu zamjenika Banja Luka, na period od četiri godine.

II

        Ova odluka stupa na  snagu narednog  dana  od  dana  objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-1677/15                                                                                   Po ovlaštenju

Datum: 23. decembar 2015. godine                                             Predsjednika Narodne skupštine

                                                                                                                      dr  Nenad Stevandić