Odluka o izboru zamjenika predsjednika u Odboru za evropske integracije i regionalnu saradnju

Verzija za štampanjePDF верзија
26/18
22.03.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8.  Ustava Republike Srpske,  čl. 56. stav 1. tačka 5., 76., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 37/17),  a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset trećoj sjednici, održanoj   22. marta  2018.  godine,  donijela je sljedeću 

 

 

O D L U K U

o izboru zamjenika predsjednika u Odboru za evropske integracije i regionalnu saradnju

 

 

I

 

         U  Odboru za  evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske, za zamjenika predsjednika Odbora, izabrana je Dušica Šolaja.

 

II

 

         Ova odluka stupa na  snagu osmog dana  od  dana  objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj: 02/1-021-268/18                                                     PREDSJEDNIK

Datum: 22. mart 2018. godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                       Nedeljko Čubrilović