Odluka o obrazovanju Anektnog odbora

Verzija za štampanjePDF верзија
40/18
10.05.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 98., 99., 182. i 186. stav 1. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 3/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset šestoj posebnoj sjednici, održanoj 10. maja 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o obrazovanju Anketnog odbora

 

I

Narodna skupština Republike Srpske obrazuje Anketni odbor u cilju sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja Davida Dragičevića.

 

II

Imenovani odbor posebno se obavezuje da u skladu sa članom 99. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske zatraži od svih relevantnih institucija izvještaje, neophodne podatke, obavještenja, kao i da pribavi potrebne izjave pojedinaca, a sve u cilju kreiranja što potpunijeg izvještaja definisanog tačkom IV ove odluke.

 

III

U sastav Anektnog odbora biraju se:

  1. Branislav Borenović, predsjednik
  2. Drago Kalabić, zamjenik predsjednika
  3. Nedeljko Glamočak, član
  4. Milanko Mihajilica, član
  5. Goran Đorđić, član

 

IV

Obavezuje se Anketni odbor da u roku od mjesec dana podnese Izvještaj Narodnoj skupštini o pribavljenim činjenicama sa prijedlogom mjera za sprovođenje istog.

 

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 02/1-021-472/18                                                                            PREDSJEDNIK

Datum: 10. maj 2018.. godine                                                          NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                            Nedeljko Čubrilović